Knx (1)

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,7 KB

 
EIBA: European Installation Bus Association.( Associació Europea per les instal·lacios del bus). S istema KNX : Es una organitzacio orientada a mantenir aquests estándar i que es regeix per les lleis europees.C onsiste el sistema KNX: Una linia de 2 fils als quals es connecten una serie d’aparells denominats element de bus.T elegrama sistema KNX: Es la senyal que circula per el bus i comunica els elements.LOS SENSORES: Reven la alimentacio directamente del bus KNX.
Y LOS ACTUADORES: Necesiten el bus KNX i alimentació de la xarxa.
(DIBUIX!!!!!)
E lementos del bus: Dispositius o aparells que son de la instalación per activar o desactivar carregues electriques( interruptors, commutadors) F unción de los sensores: Enregistren les informacions i els successos del entorn i enviar-los pel bus en forma de telegramas de dades.E jemplos de sensores :Polsadors, detectors de presenscia, receptors IR, entrades vinaries.F unción de los actuadores: Reben aquests telegramas i els converteixen en accions de comandament, commutació o regulación. E jemplos de actuadores: Reguladors de llum domótica, sordidez que controlen el circuit de potencia de les persianes automàtiques. Qué otros elementos y componentes tiene el sistema KNXy qué función tienen: Interface, Fonts d’alimentació, Acobladors de linia o area per els diferents nivells del bus .

Entradas relacionadas: