L'argumentació. Tipus d'argumentació i caracteristiques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,23 KB

 

L'argumentació

Es un text que té intenció de fer acceptar una idea determinada al receptor. Raona amb idees pròpies i subjectives per intentar convèncer l'interlocutor.

Tipus

segons canal de transmissió diferenciem orals i escrits. segons l'àmbit temàtic(comercials, ideològics,culturals). segons la intenció diferenciem textos argumentatius "convèncer" i persuasius "apel·len a les emocions dels destinataris"

Estructures argumentatives

Inducció. Arguments ordenats, al final s'arriba a una conclusió

Deducció. Es parteix una tesi general i es defensa amb arguments successius.

Ponderació. Es presenten avantatges i inconvenients. L'intenció es arribar a conclusió favorable de manera ponderada que a vegades pot ser equilibrada.

Característiques dels textos argumentatius

Presenta arguments i contraarguments, conclusió i amb màxima claredat i autoritat.

*Oracions declaratives presenten pensaments i idees. També interrogatives per atreure l'interès.

*Ús de connectors de causa, conseqüència, oposició.

*Ús de citacions d'altres autor per donar suport a pròpies idees.Funcions socials del català

Funció comunicativa i identificativa i de cohesió social. Independentment de les característiques personals s'ha d'utilizar el català per construir una societat cohesionada.

Coneixement del català

Entès pel 95% de la població, llegit i parlat per tres quartes parts dels catalans i escrit per la meitat dels habitants. Als nous catalans se'ls atribueixen programes d'acollida i incorporació a la llengua.

L'ús del català

Les institucions i les administracions públiques.

El sistema educatiu.

Els mitjans de comunicació.

La cultura i el lleure.

El món del treball i de l'economia.

Les noves tecnologies.

Entradas relacionadas: