L'assaig de la postguerra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,22 KB

 

Lassaig de la postguerra reflectix una situacio difícil i primaria. Duna banda, censura i repressio franquista impedixen un desenvolupament normal de la reflexio ideologia i el debat;daltra, es donen una serie de factors que dificulten la unitat daquest genere: falta de professionals, mitjans de comunicacio en massa, opinio publica i aillament dels nostres autors. A finals dels 50 i al llarg dels 60, reviscolament daquesta literatura d¡idees afavorida per un cert rellançament economic i per un relaxament de la censura. Revistes: Questions de vida cristiana i serra dor. Temes cabdals: reflexio sobre el pais a partir de la situacio de la societat al final duna guerra mundial. la JUNTA QUALIFICADORA de CONEIXEMENTS de VALENCIÀ va ser creada el 1985 amb lencarrec destablir i efectuar les proves per a lobtencio de certificats que acrediten el coneixement del valencià . Nivells: - Els certificats de coneixements generals . Es refereix als diferents nivells de domini de lus de la llengua : oral , elemental , mitja i superior. - Els certificats de capacitacio tecnica . Es refereix a llenguatges despecialitat propis de determinats ambits de la societat.

Entradas relacionadas: