L'oci cm a temps

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,2 KB

 

l'oci cm a temps: veure la tele, ordinador… Com a activitat: sudoku, llegir, patinar… Com actitud: voluntariat, cuidar al germà. L'autor Dumazaider pronosticava l'oci com: un conjunt d'ocupacions a les quals l'individu pot lliurar-se de manera totalment voluntària, sigui per a descansar, per divertir-se, per a desenvolupar la seva informació o formació desinteressada, la seva participació social voluntària, una vegada s'ha alliberat de les seves obligacions professionals, familiars i socials. El lleure possibilita: la trobada amical, la solidaritat. en el lleure, la comunicació humana pot ser mes lleure i potenciar l'amistat. Característiques  de l'educació en el lleure: EL contacte humà: no hi ha educació, l'educació entesa en un sentit global va mes enllà dels amics dels aprenentatges específics en el lleure. Intencionalitat: si no es internacional pot ser formatiu, però no educatiu. l'educació es un procés:  perquè fa possible que les persones creixen, maduren i ens desenvolupem personalment. L'oci son: les activitats que fem per divertir-nos. son les activitats no planificades. Diferencia entre oci i temps lliure: el oci son activitats per distreure'ns i divertir-nos i el temps lliure es un temps fonamental de descans i repòs. característiques de l'oci a traves de l'historia: Grècia: era fer repòs i temps desenvolupat. Roma: no tenien oci era temps de descans per poder seguir treballant. Renaixement: es fer jocs, festes... L'evolució francesa:  temps productiu però en un símbol de poder i riquesa. Segle XVII: es una font de vicis i corrupcions. Característiques de l'oci actual: es sortir amb els amics a passejar, anar de festa, estar en el ordinador... Les 3D de Bumacedial: descansar, divertir-se i desenvolupar-se. Esplai: intervenint en el medi quotidià dels infants i adolescents, amb una acció continuada els dies feiners al vespre i els camps de setmana. Colònies de vacances: situació extraordinària, lluny de la família, en contacte amb un medi diferent. la seva durada es entre 10 i 15 dies, les activitats mes habituals son els jocs, les excursions, les sortides i descobertes, els tallers... Casals d'Estiu: Funcionen de manera diària o a les tardes, normalment durant un mes, en el mateix medi en que es mouen els infants i adolescents. Campaments: es fa en tendes amb la cosa s'accentua mes encara el contacte amb el medi natural i es desenvolupen una colla d'activitats i tècniques especifiques. Rutes: per als mes grans desenvolupen activitats de mes abast, de major complexitat tècnica. camps de treball: per a joves, consisteix en la convivència voluntària d'un grup de joves per treballar desinteressadament en un projecte de dimensió i en un clima de respecte. col·laboració i desig de coneixement de diferents cultures. oci passiu: es l'activitat  o conjunt d'activitats que exigeixen poca energia psíquica, no s'inverteix energia i no se n'obtenen beneficis. Ex: veure la tele.. Oci actiu: es l'activitat o conjunt d'activitats que contribueixen a una adequada salut física i mental, ja que la persona treballa i desenvolupa capacitats físiques o mental en la realització de l'activitat. actituds com a educadors: ser naturals i espontanis, evitar la sobreprotecció, potenciar l'autonomia, tenir paciència, potenciar la participació, valorar i potenciar les capacitats, tenir present les discapacitats i preveure les adaptacions, les situacions, i transmetre confiança i seguretat.

Entradas relacionadas: