L'origen de l'univers i de la vida

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,47 KB

 
MARGES: -CONSTRUCTIU: la placa neix perquè elmaterial màgmatic puja cap al mantell. -DESTRUCTIU: la placa quan es xoca amb una altre s'enfonsa. -PASSIU: la placa quan es desplaça frefa amb el marge passiu. CARACTERISTIQUES ÉSSERS VIUS: -funcions vitals, -complexos constituïts per matèria òrganica i inòrganica, -unicel·lulars o pluricel·lulars, -informació anatomia i fisiologia, -temperatura constant al medi intern.
PROTOBIONT: és l'estructura originaria de les cèl·lules.
HIPÒTESI OPARIN: 1r:membranes, 2n:coacervats, 3r:proteïnes enzimàtiques, 4t:gens.
HIPÒTESI EIGEN O ARN PRIMITIU: 1r:gens en forma ARN, 2n:enzims, 3r:membrana plàsmica.
HIPÒTESI CAIRNS-SMITH O CRISTALLS ARGILA: 1r:ordenació aminoàcids, 2n:formació proteïnes enzimàtiques, 3r:formació membranes cel·lulars, 4t:el material s'ordenaria en forma ARN.
CÈL·LULA VEGETAL: té paret, els vacuols més grans i té cloroplasts.
CÈL·LULA ANIMAL: té els vacuols més petits, té membrana en comptes de paret i no té cloroplasts.

MARGE CONSTRUCTIU: la placa creix perquè el material magmàtic puja. Formen volcans.
MARGE DESTRUCTIU: la placa xoca amb una altra i s'enfonsa. Formen serralades.
MARGE PASSIU: la placa al desplaçar-se es frega amb el marge passiu. Formen sismes.
Les roques més antigues fa 4030 milions d'anys. Els fòssils de bacteris fa 3500 milions d'anys. La primera cèl·lula fa entre 200-500 milions d'anys. Els primers fòssils, no segurs, de cèl·lules eucariotes fa 2100 milions d'anys. Els primers fòssils segurs fa 1500 milions d'anys. L'evolució desde les procariotes fins a les eucariotes fa entre 1400-2300 milions d'anys. Els primers fòssils d'eucariotes pluricel·lulars fa 1200 milions d'anys. Els primers fòssils segurs fa entre 700-570 milions d'anys. EL pas d'organismes eucariotes unicel·lulars a pluricel·lulars fa 800 milions d'anys.

Entradas relacionadas: