La cèl·lula

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,64 KB

CELULA: son les unitats basiques amb estructures i funcions que constitueixen els essers vius. Segons la seva estrucutura es distingeixen les celules procariotes (com els bacteris) i les celules eucariotes ( que es troben en la resta dels essers vius). Les celules eucariotes son mes grans i complexes que les procariotes, pero la diferencia mes important es que tenen nucli, es a dir, estan mes evolucionades. Tenen tres funcions: LA NUTRICIÓ:per obtenir materia per creixer i energia per realitzar les diferents activitats celulars. RELACIO: es la capacitat dels essers vius de fer alguna cosa per adaptarsa al medi. REPRODUCCIO: consisteix en l'obtenciode dues celules a partir d'una celula inicial, per divisio celular.PARTS DE LA CELULA: MEMBRANA CELULAR: que envolta el citoplasma de la celula, es flexible i te una pemehabilitat selectiva. Les celules dels vegetals, tenen enlloc de membrana celular tenen paret celular formada per una substancia rigida anomenada celulosa. CITOPLASMA:es el liquid que es troba entre la membrana i el nucli, es on es troben els organuls celulars. NUCLI: esta format per una membrana que permet l'intercanvi de substancies del seu interior amb el citoplasma. Es on es troba l'ADN i els nucleols. ADN:es una gran molecula que conte tota l'informacio sobre l'organisme. Abans de duplicarse adopta la forma de cromosoma. NUCLEOLS:s'encarreguen de fabricar els ribozomes. ORGANOLS QUE ES TROBEN AL CITOPLASMA:s'ecarreguen de realitzar les diferents funcions de la celula.MITOCONDRIES:son els organuls on es produeix la respiracio celular per produis ATP que necesita: materia organica+o2+CO2+ATP. CLOROPLAST: son els organuls on te lloc la fotosintes. Nomes es troben a les celules vegetals: materia organica+llum+materia organica+O2+CO2+sals minerals+H2O. RIBOZOMES:son els organuls fabricats al nucleol els quals fan les proteines. VACUOLS:son els organuls que s'utilitzen com a magatzem de substancies. APARELL DE GOLGI:estructura on s'acaben de fer algunes substancies i es preparen per al seu transport.

CITOESQUELET:son uns filaments que permenten determinats moviments celulars. TRANSPORT A TRAVES DE LA MEMBRANA: les substancies entren i surten de la celula a traves de la membrana celular. Aquestes sons transformades dintre dels organuls. Les molecules petites poden atravessar la membrana de dos maneres: PER DIFUSIO: moviment de les molecules que s'acaben distribuint d'una manera homogenia. Osmaci es la difusio de l'aigua a traves d'una membrana fins igualar la concentracio als dos costats. PER TRANSPORT ACTIU:en aquest cas la membrana interve en e transport de les substancies. Per aixo es consumeix energia. TEIXITS CELULARS:Els teixits son un conjunt de celules molt semblants i organitzades, quan els teixits s'agrupen i es formen els organs i quan els organs s'agrupen formen els aparells a sistemes ( aparell digestiu...) tambe vasos sanguinis. TEIXIT EPITERIAL:es un conjunt de celules molt semblants i organitzades. En forma geometrica. Rebobreixen i protegeixen la cara interior i exterior dels organs. Ex: la pell. TEIXIT COLECTIU: es un conjunt de celules molt semblants i organitzades. Amb la funció de conectar diversos organs. EX: teixits cartilaginosos, ossi. TEIXIT MUSCULAR: les celules tenen forma allargada i la seva funcio que tenen es de moviment perque es poden contraure. EX: TEIXIT MUSCULAR LLIS: produeix contraccions involuntaries, aquest es el teixit que formen les parets del tub digestiu.EX: TEIXIT MUSCULAR ESTRIAT: produeix contraccions voluntaries i per tant son els responsables dels moviments externs, TEIXIT MUSCULAR CARDIAC: es semblant al estriar pero produiex contraccions involuntaries.EX:el cro. TEIXIT NERVIOS:les celules tenen forma estrellades i tenen la funcio de transmetre informacio. S'anomenen neurones i juntament amb les celules cardiaques son les uniques que no es reprodueixen. Formen l'encefal, la medula espinal i els nervis.

Entradas relacionadas: