La domus

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,14 KB

 

FITXA TECNICA Nom: CASA DEL POETA TRAGIC, Autor:desconegut datacio: Segle I ac localitzacio: Pompeia Italia. tipologia: edifici civil. CONTEXT HISTORIC: La ciutat de pompeia es va fundar pels oscos, que era cun poble preroma, que buscaba la seva economia en el comerç, ja que estava situat a la badia de Napols. El seu nom es deu a la paraula ''sila'' i Pompeia s'anomenara aixi a partir del 80 ac. L'agost de l'any 79 dc durant el regnat de l'emperador Titus, la ciutat va ser destruida pel volcà Besuvi quedant sota les cendres. Les excavacion per poder recuperar les riqueses de la ciutat van començar al s.XVIII i encara continuen. A l'antiga roma existeixen 3 tipus de vivendes insular, villar i vivendum. La domus era una casa unifamiliar amb un caracter economic i social alt. El seu model originari era etrusc, ja que tenia una planta rectangular on trobavem l'entrada una nau i un jardi al darrera. La cultura etrusca  i la grega van resultar la domus romana.Caracteristiques de la domus del poeta tragic: Aquesta domus deu el seu nom a un mosaic representant un preparador d'actors de teatre que es troba en el tabunum(sala per rebre). Les seves dimensions eren mitjanes, d'una familia bastant rica, i a banda i banda de la porta d'entrada s'ha trobat uns taulells que servien de 'mostrador' perque aqusta familia es dedicava al comerç. Les parts principals d'una domus eren el vestibulum, l'atri(espai superior obert) l'impluvium(sistema per recollir l'aigua) el perystilum(el jardi) i diverses habitacions. Mosaics de l'interior la paraula mosaic ve de la paraula musa, per que es creia que era un art tan dificil d'interpretar que segurament va estar inspirat per les muses. Aquests mosaics es creaven amb vidres,marbre, pedra, convinat-los i posant-los sobre una especie plana. Despres de que els romans van conquerir Grecia van quedar fascinats per aquesta tecnica i la van començar a emprar. En aquesta domus es representa un mosaic d'estil hel*lenistic podem destacar un gos lligat amb una incripcio '' Cavi G carem'' (compte amb el gos).Aquestes animals estaven lligats pel dia i per nit estaven sueltos per vigilar la domus.Pintura La pintura moral que esta amb la tècnica del fresc s'ha conservat bé. S'han fet una divisio de quatre estils pictorics amb les pintures trobades incrustracio(150-80ac) arquitectonic (80-30ac) cronometral(30ac-60dc)ilusionista(60-80dc) El sacrifici d'Ifigiena es ilusionista i es trobava a l'entrada de la domus. Es va poder recuperar en tan perfecte estat que el van portar al museu nacional d'arqueologia de Napols. Dintre d'aquesta pintura podem destacar el centre Ifigenia sostinguda per Ulises i per Diomedes portan-la al sacrifici, tambe hi apareix caicant.  la esquerra podem veure a Agamemnon que es cobreix la cara (simbol de dolor).Nom: Maison carree.dimensions: 14m x 22.autor:desconegut.sistema constructiu : arquitravat.segle 16 aC.localitzacio :nimes França.material :pedra calcaria.estil : roma imperial.Funció: Es un temple dedicat a august i dedicat als seus dos nets.Duran aquesta epoca es construien altres monuments com forums, temples, acueductos. La masion carree tenia la finalitat de cohesionar les dues provincias de lestat roma, aixi oder impresionar els barbars.Elements de suports:es un edifici hexastil( 6 columnes) d’estil corinti) que estan adosades al mur a la cela de manera que perd la seva funcio sustentadora, com en l’art classic, exepte les sis columnas del portic.te un portic profund, i per accedir a ell hiha una escalinata. La seva planta es rectangular. El temple esta elevat sobre un podium.la perspectiva valida per observar el temple es frontal.Significat o contingut: come m dit anteriorment la planta es rectangular, sobre un podi i escalinata per accedir al l’entrada.es caracteritza per les seves columnas adosades al mur que perden tota la seva funcio sustentadora que tenien en el grec.l’obra tenia poques escultures, ni relleus. L’arquitectura dels romans era una escultura funcional, i cercaven la qualitat i la duracitat no cercaven la belleza.Caracteristiques interiors i exteriors: el temple es trobava sobre un podium elevat. El portic es profund , has d’atravesarlo per tal d’arribar a la cella, les columnas son corintiques amb decoracio floral. La teulada esta formada per tres plantes: el fris, les cornisas i el fronto amb no gaire decoracio. La planta consta d’una cella sense divisions.Titol:amfiteatre flavi. Autor: desconegunt 80 AC. Localitzacio:roma material: material pedra marbe mao: S.C,: arquitravat, voltat, estil:jonic doric corinti,Sinificat:va ser un regal del emperador Vespasia per allunyarse de les coses que habia fet Nero. Era un edifici de carácter public i civil per la majoria de la poblacio. Es feien espectacles de gladiadors, lluites de feres i naumaquies per aixo estava al costat del mar. Els espectadors estaven situats segons la seva catgoria social, els pitjor llocs pels esclaus les dones i estrangers, 80portes de acces i una capacitat de 50oooo espectadors, la façana era de marbre travesti, pero ya no es conserva, ja que duran el renaixement l’ordre religios el va treure per construir les seves esglesies. Funcio: era l’oci i l’entretniment, mab la finalitat de fer pujar la figura de Vespasià, aqests espectacles eren pagat per una persona important, tambe em de dir que loes seva funcio era propagandistica la resta del territori italia perq representava el poder de l’estat. El nombre de coliseo vol dir gran aixo fa referencia a una estatua de grans dimensions a proa de Nero. Elements de suport, esta construit mab un sistema arquitravati voltat numes en els cinc primers pisos(Tepic roma) amb aros de mig punt sobre uns pilars que sostenen el peu de la construccio. Desde l’interior podem destacar la cavea, que no aprofita cap desnivell sino que saixequen sobre voltes sobreposades. A linterior tamb hi ha un munt de pasadizos  i per evitar la forma tipica es utilitza la volta de cano i aresta. Caracteristiques interiors i exterios: la façana s’alça sobre un petit pont (estilobat) i damunt s’aixequen els  4 pisos: 1r pis doric, 2n jonic, 3r corinti, el 4rt es caracteritza per tindre finestres quadrades i angles rectes, per augmentar la capacitat i es on es posaven els tendals per tenir ombra. Pel que fa linterior esta molt mes treballat, on hi podem trobar diferents estatues amb relleus i alguna combinacio de graderies perfectes . la graderia envolta la arena, que te una terma ovalada tamb tenia unes construccions d’aigua subterranies per fer les naumaquies, avui en dia es un edifici buit on nomes queda lestructura i el mabre ha desaparegut.Nom:teatre d’epidaure.tipus:public.autor:policlet el jove.data: IV aC.sistema contructiu.arqitravat.estil: grec helenistic.Material:pedra i marbre.localització.pelopones.Aquest teatre mostra grec mostra les caracteristiques dels principals dels teatres. S’aprofitavan la inclinacio de les muntañes per construir les grades, on caien 14 o 15 mil persones. Les parts del teatre: la cavea(lloc dels espectador) era semicircular. L’orchestra circular, era la zona on es realitzaven les actuacions. I la skene era l’entrada per entraven el actors.com es pot veure el teatre te un estil jonic i la seva acustica es tan bona per un calcul matematic precís a l’hora de la seva construcccio. Funcio i finalitat.Amb aqeustes caracteristiques ens demostren que aquelles ciutats que volien ser importantants tenen que tindre entretenimen, o tambe era utilitzat per a reunions. aqest teatre va ser construit en nom del deu dionis rei del vi, que representava les festes, en el teatre es representaven actuación dramatiques.

Entradas relacionadas: