La nutricio de les plantes

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,92 KB

 

La nutricio es el conjunt de procesos mitjançant els quals els essers vius transformen les substancies i l'energia a l'exterior en les seves propies molecules.

tipus de nutricio :

         - autotrofa : s'aprofita l'energia del Sol per transformar aigua i substancies minerals

                               del sòl en biomolecules.

        - heterotrofa : s'esdeve en els essers vius que no poden captar l'energia del Sol.

Proces :

1 : l'aigua puja des de les arrels fins a les fulles a traves del xilema que aporta hidrogen.

2 : les sals minerals del sol disoltes a l'aigua aporten nitrogen fosfor potassi magnessi clor ferro...

3 : el dioxid de carboni de l'aire aporta el carboni necesari per a les plantes.

DOS MOVIMENTS SEGONS EL TIPUS DE SABA

saba bruta : (aigua i sals minerals) puja a traves del xilema que es un teixit coductor en forma de tubs buits .

Va desde les arrels fins a les fulles i a altres parts de la planta on es faci la fotosintesi.

saba elaborada : (liquid amb biomolecules) a traves del floema.

Va en sentit ascendent i descendent.

COM ASCENDEIX LA SABA BRUTA

transpirtacio : perdua continua d'aigua a traves dels estomes de les fulles.

Aquest fenomen origina un buit que provoca la succio de la saba bruta que circula pel xilema des de l'arrel fins a les fulles.

capilaritat : força de cohesio.

estomes : oficis petits que hi ha a l'epidermis de les fulles i s'esdeve l'intercanvi de gasos i la pèrdua d'aigua per transpiracio.

limbe : zona laminar

pecíol : conexio amb la tija

cutícula : capa fina i impermeable

epidermis : sota la cutícula formada per una sola capa de celules.

estomes : estroba a la cara inferior de l'epidermis

cloroplasts : provoca la coloracio de les fulles i de les parts verdes de les plantes.

clorofil·la : substancia quimica amb una propietat imprescindible : es capaç de captar l'energia del sol i possibilitar que les substancies inorganiques es converteixien en biomolecules per mitja del proces de la fotosíntesi.

fotosintesi : es un proces pel queal l'energia del Sol captada per la clorofil·la es converteix en energia quimica.

Produeix glucosa que es el primer producte que s'obte a la fotosintesi.

respiracio : es produeix als mitocondris de la cel·lula i consisteix en l¡oxidacio dels nutrients organics per extreure l'energia que contenen.

UTILITAT DE LES MOLECULES ORGANIQUES

respiracio : la glucosa es fa servir per obtenir energia

transport  : sacarosa

emmagatzemament: la glucosa s'emmagatzema en forma de mido a les llavors i cereals en forma de tubercles.

biosintesi d'altres molecules : a partir de la glucosa es produeixen altres biomolecules de la planta com les proteines lipids cel·lulosa

Entradas relacionadas: