La poesia catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,26 KB

 
Segle 19 la renaixença: al llarg del segle 19 cat. viu una profunda transformacio social i economica per la industrialitzacio (basicament textil) afavorida pel ferrocarril i la maquina de vapor,aixo va anar acompañat per un augment de la poblacio als nuclis urbans.Es va produir una lenta pero progresiva recuperacio de la literatura catalana culta(renaixença) els origens es troben en el desenvolupament social i economic i en la irrupcio del romanticisme.va provocar una pressa de conciencia nacionalista que va causar reformes catalanistas(recuperar l'us del catala en ambit cultural i literari,rescatar la tradicio medieval catalana,crear un literatura propia,restablir els jocs florals 1859)la tematica dels jocs florals eren la patria,fe i amor.destaquen jacint verdaguer,narcis oller, àngel guimerà).Jacint verdaguer:poeta,prosista i articulista es considerat el crador de la llengua literaria moderna es va donar a coneixer internacionalment amb dues obres l'Atlàntida i Canigó.a mes de la formacio humanistica i classica va estudiar al seminari de vic,l'impuls romantic el va rebre de la renaixençai de la participacio en els jocs florals,un aspecte destacat de la seva poesia es el sentimentalisme.

Teatre:peça clau per a la renaixença,2corrents:teatre culte(drama historic i melodrama lacrimogen).teatre popular:(ridiculitzava mitjançant la parodia el teatre romantic i burges el mes destacat del teatre populat va ser Serafi Pitarra).Angel Guimera : va  guañarse el prestigi internacional amb obres com Mar i cel,Maria Rosa,Terra baixa,la filla del mar.la seva produccio es divideix en tres etapes:1ra clarament romantica conjunt de drames historics versos decasilabs mar i cel ,2a etapa plenitud artistica guimera busca la sintesi entre el romanticisme i el realisme va donar lloc al drama rural aquesta etapa escriu la triologia de les seves millors obres maria rosa, terra baixa, la filla del mar.3a etapa guimera vol adaptar als nous corrents artistics no va assolir l exit de la etapa anterior.alguns aspectes de la seva vida van marcar els seus personatges(el fet d'haer nascut quan els seus pares no eren casats i d'haverse d adaptar a n nou idioma als 8 añs van formarli un complexe de bord i mestis,una altre constant de guimera esla idealitzacio de la figura de la dona,la seva obra participa en els dos models de drama romantic :drama historic se sol situar a l'edat mitjana i la intriga amorosa es força complicada,drama rural es mes realista que l'historic pero molt idealitzat. La narrativa al segle 19 arriva a maxima esplendor amb Narcis Oller: se situa al romanticisme i te el desig d adaptarse al realisme i al naturalisme,amb el naturalisme la visio de la realitat va resultar desagradable,L'escañapobres es la obra mes aconseguida de totes,La febre de l'or,la bogeria i Pilar Prim

Entradas relacionadas: