La Renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 871 bytes

 

La Renaixença: la poesia

La Rebaixença fou un moviment cultural de redreçament i recobrament de la llengua, la història i la literatura

catalanes. S' inicia amb la publicació, en la revista El Vapor l'any 1833, del poema de Bonaventura Carles Aribau

La pàtria, en què el poeta expressa l'enyor de la pàtria i l'estima que sent per la seua llengua. La Rebaixença es

dóna per acabada al Principat l'any 1877, any en què Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà van ser premiats en els Jocs

Florals. En terres valencianes, aquest moviment literari s'estengué fins ben entrat el segle xx, a causa de la gran

infliència de Teodoro Llorente i de la seua concepció jocfloralesca de la poesia.

Entradas relacionadas: