La vocal neutra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,8 KB

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            final d mot:
masculi (e) fmnÍ (a). excpcions:
-trminacions: -arca/-cida/-ista/-ma/-ta-mots: agricola-blga-califa-dia-spÍa-gorl·la- guarda~roba-guÀrdia-idiota-indÍ gen a-ioga.mapa , nÒmada ,xra- brisa-xaigua-policia.-fmnins amb: e al final i trminacií -air.-adjctiusagra-ampla-aspra-cmda-comuna.covarda-cortsa-culta-digna-skrra-grisa-ngra-pobra-tndra-vaga-crda.-adjctius invariabls: -air/-ant/-ent/-bl.-enls vrbs: ultima posicio forms vrbals amb a! excpcions:-infinitius 2na conj. acabats -r, -forms vrbals corr obr ompl vin,
-vocals nu3 vocal nutr pnÚ ltima posicio vrb amb e
(ex: mirs, scoltavn, sabríem, tornaríeu)

-a l comnçamnt o mig: pr sabr si A o E buscar drivat (pdrís-pdra/pastós-pasta).vrbs: tr e ur e nèixer i j e ur e scriuen amb a - mots sns norms: afaitar ,albrcoc, almogÀvr, ambaixada, amtista, arravatar, assasÍ, assmbla, avaluar, avantatg, avaria, catrina, davant, disfrssar, ebn, efminat, eixamplar, emxar, emxdÀ, empÚris, endvinar, enyorar, spÀrrc, stya, stndard, javlina, latrina, malnconia, maragda, mravya, monstir, ndar, polsaguera, punxegut, rancor, rÀfga, sanfa, sarbatana, sardnya, srgnt, tÀvc, trÀfc, trbay i vrnÍs.

camp samàntic: xauls rlacionads matix ambit ralitat.
iprònim; xaula inclou su signifikat +mots.(v icl: moto, cotxe)
ipònim : signifikat incls en 1 iprònim (moto:v icl)
romanització: implantació yengua yatina, yati vulgar s va sustituir x ls yengus antriors (ibr i clta). impri romà cau al sgl v i nxen yengus romaniks : Italia-frances-castella-galaicoportuges-romanes-sard-retoromànic-occità-català.


   O I U ATONES
-
O en poscició atona (bOtó)
-Terminacions:
-adjectius majoria acabats en U
-U els diftongs AU EU IU
-U les paraules assidu, impeti, individu, ingenu, mutu, perpetu,ritu, tribu.
-O en plurals masculins akabats O Ç IG S SC ST TX X IX XT
-U plural US
-paraules k en singular tenen US son invariables en plural
-TERMINACIONS VERBALS:
-O 1ra pers Sing PREsENT INDICATIU pensom rebo...
-U 2a pers Plural ACABEN DIFTONG doneu, rebieu...
-X saber si O U buscar 3ra pers sing present indic.
EXCEPCIONS: -collir-escopir-tossir-sortir no. AMB O.
-poder i voler AMB O! exepte present subjuntiu i imperatiu AMB U (pugui, vulgui, pugues, vulgues).
LES ALTRES PODEN NO SEGUIR NORMA!

Entradas relacionadas: