Laatin

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

 
1: cum pyrrus rex in terra italia esset et uam et alteram pugnas propere pugnauisset: estant el rei pirros en italia i havent dur a terme victoriosament una i laltre batalla. tum quispiam timichares regis pyrris amicus: aleshores un tal timocares amic del rei pirros. ad C fabricum consulem furtim verit ac praemium petiuit et: va anar damagat al consol fabrici i va demanar una recompensa. si de praemio conueniret: i si arribava a un acord pel ke fa la recompensa. promisit regem veneris necare: va permetre matar al rei amb veri.2:partito exercitu: dividit lexercit. caesar t labienum cum legionibus tribus in eas partes quae menapios attingut profisci iubet: cesar ordena a labient digirirse amb 3 legions a akestes parts les kuals token als menapids. C trobonium cum pari legionum numero ad eam regionem kuae ad atuatucos adiacet mittiet: envia a traboni amb el mateix nmbre de legions a akesta regio la kual esta a prop dels aduatuxs 

ipe cum reliquis tribus legionibus ad dlumen scaldem: el mateix desideix anar amb les 3 legions cap al riu escalda. quod influit in mosam, ire constituit: el kual desenvolpa cal al mosam
3: pluribus locis simul circa forum incendium ortum est: un incendi es va produir al voltant del dorum al mateix temps a molts llocs. eodem tempose tabernae argentariae orserunt: al mateix temps van cremar botigues de prestamistes. comprenhesa sunt postea pribata aedificia: van ser afectats despres despres edificis privats. aedes vestae uix defensa est tredacim seruorum opera: el temple de besta amb esforç va ser protegit amb el treball de 13 esclaus. qui manumissi sunt: els kuals van ser deixats en llibertat. nacte ac die cotinuatum incendium fruit: nit i dia va continuar el insendi. non dubium fruit humana fraude id factum esse: no va haberhi dupte k aixo va ser fet x mala fe humana

Entradas relacionadas: