Lerencia dels grecs i romans

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,2 KB

 

SEGLE XIX


ROMANTICISME:

Aquesta defensa de les nacionalitats facilita una repesa de linteres per les llengues i cultures minoritzades 
que en la nostra literatura dona pas al moviment que coneixem com a renaixencia .
REALISME:va ser un corrent literari i pictoric els inicis del qual es poden situar a partir de 1830 que representava una oposicio a la realitat romantica de malencolia eyorança i subjetividad.
NATURALISME:va ser un corrent literari que aparague com a derivacio o evolucio del realisme si aquest pretenia evitar subjetivitat i mostrar els llocs i els individus en el seu ambient real i sense idealitzacio el naturalisme va mes enlla i situa els personatges enambients degradats tretics i obcurs.

SEGLE XX

FUTURISME:aquest moviment davantguada parteix de lenlluerment que produeix els avanços tecnologics i pren com a font dinsipiracion les maquines.
CUBISME:TE lorigen en la pintura en la figura de picasso.
DADAISME:va ser creat per l'escriptor frances Tristan Tzara, vou posiblement el més destructiu del mosviments d'avantguarda. 
SURREALISME: es una de les avantguardes mes tardana de fet esta considerada com a evolucio del dadisme te la base ideologica en els estudis del mon dels sonmis i psicologics .

Es segles XIX i XX a casa nostra

 Durant el segle XIX la nostra cultura i la nostra literatura viu un moment inspirat en les idees romàniques de recuperació de les cultures minoritzades. Aquest període és conecut com a Renaixença. La Renaixença no reivindica només l'us de la llengua culta i formal, sinó que també pretén recuperar el sentiment patriòtic i nacional. Els autors més importants són Teodor Llorente, Constantí Llombart, ... Si la Renaixença és producte de les idees romàniques, la nostra literatura també es veu influïda del realisme i el naturalisme. Al final del segle XIX la influència de les noves tendències arribà amb el nom de modernisme, que es el moviment que pretenía la renovació i modernització de la societat en tots els aspectes: el pensament, la cultura o les formes de vida.

El segle XX portava de la mà el naixement dels avantguardes. Tota la renovació cultural i literària a Europa es veu trencada per la Guerra Civil. A partir de la postguerra i amb l'arribada de la democràcia, les nostres lletres ocupen el lloc que els pertany en tots els àmbits i gèneres.Com va naixer el nostre lèxic?

La formació de les llengües romàniques fou un procés len que durà fins al segle VIII. La llengua oral va anar generació rere generació incorporant canvis al llatí. La nostra llengua té una base lèxica essencial en el llatí. En l'evolució del llatí cam al romanç intervingueren i influïren altres llengües:

  • El substrat preromà: l'arribada dels romans van aportar influència en l'evolució del llatí.
  • El superstrat germànic i aràbic: En la caiguda de l'imperi romà del segle V dC es varen incorporar all llatí oral nombrosos d'origen germànic, per les invasions dels pobles bàrbars.
  • L'adstrat: Les relacions entre les llengües vïnes, com ara l'occità, l'àragonés i el castellá, han deixat el lèxic en la nostra llengua.

En l'edat mitjana les relacions de la corona d'Aragó amb Itàlia produïren alguns italianismes, en el segle XVIII,la importància del francés com a llengua de cultura va deixar molts galicismes; i la llengua anglesa al ser una llengua universal, ha incorporat molt anglicismes.

Entradas relacionadas: