Lingüística diafasica

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,72 KB

 
Comunitat lingüística i consciència lingüística: una comunitat lingüística està formada per membres que tenen en comú almenys una varietat lingüística, i que comparteixen regles o normes d'ús per al seu ús correcte. Ha de ser una comunitat ben cohesionada. No hi ha criteris absoluts ni objectius per definir la comunitat lingüística, és imprescindible compartir la mateixa llengua, encara que aquest factor no basta, ja que el coneixement de la llengua no implica el seu ús.
Actituds lingüístiques: quan en una societat apareix una segona llengua és important una consciència lingüística. La lleialtat lingüística pot ser definida com la resistència per part dels parlants a l'abandonament de la llengua pròpia. La deslleialtat o rebuig és un sentiment negatiu envers aquesta llengua, cosa que en facilita l'abandó definitiu. Es pot arribar a l'autoodi envers la llengua pròpia.


Entradas relacionadas: