Liter

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,75 KB

 

-Es tracta d’un text bastant modalitzat, cosa que permet expressar la subjectivitat de l’autor i la voluntat d’orientar l’opinió del lector. Alguns procediments de modalització presents al text són els següents:
-Elements lèxics valoratius: substantius (exemples), adjectius (exemples), locucions adverbials (exemples), verbs modals (exemples)…
-Diminutius (exemples), augmentatius …
-Metàfores, comparacions…

-L’autor real és el periodista/l’escriptor/la persona que signa el text, Alberto Cabeza, i el grau de modalització ens fa veure un autor model indignat per les tragèdies que es produeixen en els conflictes bèl·lics. El lector real és la persona que llig el diari/la revista/el llibre i el lector model seria una persona capaç d’indignar-se igual que ho fa l’autor.El text no té una única veu, sinó que, a més de la veu del locutor, hi trobem altre enunciador a través del discurs citat en estil directe (cridava desesperat: “Mort, mort”) i indirecte (suplica que sisplau cesse el foc).-Es tracta d’una varietat geogràfica occidental; en concret, el dialecte valencià. Els trets que ho demostren són: presents de subjuntiu  –(exemples), possessiu femenins amb U (meua, seua…) i lèxic específic com xiquet, pardal, granera…
Pel que fa al registre, es tracta de l’estàndard encara que hi trobem també una tendència al col·loquial (exemples) per tal d’aproximar-se al lector / terminologia pròpia del registre especialitzat de [matemàtiques, filosofia, lingüística…] (exemples)

-Es tracta d’un text [expositiu, argumentatiu, narratiu, descriptiu…] ja que [             ]. No obstant això, hi trobem una seqüència [expositiva, narrativa…] a les línies/al paràgraf per a explicar (contar, descriure…)

-El text està format externament per … paràgrafs. L’estructura interna és la pròpia del tipus de tex …………………………. :
1. Introducció, presentació… (digueu paràgrafs o línies). _____________________________________________________.
2. Exposició, argumentació, desenvolupament… (digueu paràgrafs o línies). _____________________________________
3. Conclusió, desenllaç… (digueu paràgrafs o línies). _________________________________________.

Entradas relacionadas: