Corrents literaris

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,35 KB

 
l´argumentació:es el discurs k aporta raons per la defensa d´una opinió o idea
oracions coordinades:son akelles k es relacionen i s´uneixen entre si sense dependre de l´altra.Cadascuna te sentit propi
neologismes:per a designar noves realitats precisem de la creació de paraules.Algunes es formen x derivació,composició etc.Hi ha paraules k les prenem de altres llengües i son anomenades manlleus.
literatura del Segle XVII: pessimisme,es una consecuencia logica davant els problemes economics,les guerres,l´estancament demografic...
el Barroc:els temes son greus,seriosos.La fugacitat de la vida,el pas del temps k destrueix la bellesa...Els recursos literaris: la hiperbole el hiperbaton confusió entre la realitat i aparença,caricatues satirikes.
corrents literaris del Barroc:
-el conceptisme:mostres d´agudesa d´enginy per mitja de l´associació de idees.L´us de l´ekivoc,les paradoxes y la caricatura cruel
-el culteranisme:la bellesa formal,un estil recarregat per mitja de metafores,hiperbatons.
literatura del Segle XVII en la nostra llengua: crisi social y economica... Expulsió dels moriscos.
el teatre del Segle XVII: continua el seu auge i esplendor léxistencia d´un centenar de comedies i altres formes menos
francesc fontanella y francesc mulet

Entradas relacionadas: