Literatura

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,53 KB

 

JV(Canigó, es publicà com a epíleg, són els deu cants de Canigó. apareixen els campanars de s.miquel de cuixà i de s.martí del canigó, les abadies de marcèvol i serrabona. explica el naixement de catalunya km a nació. parlen els dos campanars el primer el esperançat i l'altre el desgràciat. allà és celebrà els jocs florals al 1902, on guanya MCiL. es un quintet, 21 estrofes, versos decasíl·labs, rima 10a,b,a,a,b. te tres parts. segona v.36 trcerav91.(Vora la mar, caldes d'Estrac amb el marquès de comillas, poema k conté tot el món poètic de JV. triomf, plenitud i crisi final. Actitud romantica i vol assolir l'eternitat al costat de Déu. temes: l'evocació del paisatge com a instrument, evocació passat, incertesa futur, persecució món ideal,caducitatdel temps... tres blocsde tres,quartre i tres estrofes. parla en present i passat. versos decasíl·labs combinats amb hexasíl·labs estrofes 4 versos rima: 10A/6b/10A/6b. moltes metàfores plàstiques: llàntia(sol), mirall(mar).MODERNISME fins SEGLE XXI: JM( oda a espanya..vers5 antítesis,vers11personificacióv.28 paral·lelisme, s.XIX crisi colonial, osigui guerra amb EUA l'estiu de 1898. publicat a la revista Catalònia. temes: solidaritat amb aquells k tenen fills a la guerra i  sentiment per la llengua. 8 estrofes 6 versos: 4 decasíl·labs i 2 tetrasíl·labs, sense rima regular. JA(la balanguera.. moltes comparacions, pararelisme en v.15,v.38/39. encavallement v.9/10 i v. 12/13. anafora v.20/21. Va ser llegida x primer cop als jocs florals on va guanyar MCiL. parteix d'una canço popular, balanguera correspon a una fada vella k teix i desteix l'atzar de la vida. segurament prové d'una dansa, la bolanguera. 5 estrofes, cant a l'esperança i futur, expressa l'esperança amb versos simbolics, paral·lelament de la mort. 6 v. octosilabs tornada de 2 versos tmb de 8 silabes rima A/B/A/B/C/C/C/CJC(cançoneta incerta..princep dels poetes catalans; exemple de imperfecció, metafora a 3 bandes: camí, cançoneta i vida. v2 exageració v16 anafora.  exemple de perfecció aconseguida en el conreu de tipus de cançó culta i literària. vida: camí incert. Camí: el k pot ser la vida. 3 estrofes 8 versos, com si fossin cobles. versos de 7 i 4 síl·labes, rima consonant 7a/4b/7a/4b/7c/4b/7c/4b. (bèlgica..v.3 i 10 antitesis, v.5 numeració,v.8 joc de paraules, v.9 i v.13 personificació. té un tó ironic. bèlgica país on va viure l'exili i va morir. va explicant km li agradaria un país x a la seva catalunya. 4 estrofes de 12,13, 14 i 7 v alexandrins la majoria, o decasíl·labs. esquema rima 12A,12B,12B,12A,10A,10C,12B,12C,12B,10D,12E,10D. nOUCENTISME. MAS(l'encís que.. escola mallorquina, quartets. v.4 hiperbatón, exclamacions  i interrogacions, v13 personificació, v18/19 anafora. forma part del llibre Espigues en flor, va mantenir una amistat amb JC. cant a la bellesa, bellesa= natura. 5 estrofes 4 versos decasíl·laabs rima femenina i masculina 10A/10B/10A710B. JS-P(forma de vaixell.. amor entre dona i mariner, port de marsella, versos lliures, sense recursos i del avantguardisme. (tot l'enyor de demà.. versos 10-12 s. decasíl·labs. v10-11 asindeton.v60 antitesis. te idees del modernisme. versos trencats.

Entradas relacionadas: