Literatura catalana anys 20 i 30

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,93 KB

 
Context historic: la guerra civil espanyola va acabar l'any 1939.Es va instaurar aleshores un regim polític, el franquisme, per a la cultura catalana va tenir un seguit de conseqüències:molts polítics i intel·lectuals catalans van haver d'exiliar-se, els qui es van quedar a Catalunya van patir una dura repressió
La situació de la literatura catalana: l'època inicial de la postguerra significà per a la literatura catalana la desaparició de publicacions períòdiques, d'institucions, d'editorials.A causa de la repressió franquista. No es fins a la segona meitat dels anys quaranta que la literatura catalana es comença a recuperar. L'activitat cultural dels exiliats catalans també va ser important, van crear editorials, revistes i premis literaris de forma paral·lela als que es van crear a Catalunya
La narrativa: Durant els inicis de la postguerra, la narrativa catalana era gairebé inexistent a causa de la censura, la manca d'un mercat editorial. A partir de la primera meitat dels anys cinquanta, la novel·la i el conte van començar a recuperar la importància que havien tingut en els anys anteriors a la Guerra Civil.En aquest moment els narradors busquen maneres diferents de mostrar la realitat que els envolta .Els principals corrents de la narrativa catalana son:
La novel·la psicològica: se centra en l'analisi del mon interior i la vida moral d'un personatge
La novel·la realista: utilitza un narrador que explica els seus records de fets viscuts o un narrador més testimonial que denuncia la realitat del moment.Llorenç Villalinga i Manuel de Pedrolo
Mercè Rodoreda: està considerada com la narradora més important de la literatura catalana contemporània. Les primeres novel·les estan molt relacionades amb les seces experiències personals i amb la seva generació. Al final de la Guerra Civil va haver d'exiliar-se a França i posteriorment a Suïssa. Característiques: Novel·la psicològica el món interior dels personatges i el seu punt de vista envers la realitat que els envolta prenen tot el protagonisme. Les dones són les principals protagonistes de la seva obra, i les seves relacions amoroses i els pas del temps, alguns del temes principals. Els elements simbòlics són presents en tota l'obra de Rododera
Josep Pla: va néixer a Palafrugell l'any 1897. Sempre estigué vinculat a l'Empordà, terra que describí en moltes de les seves obres. Després de la guerra es dedicà del tot a la redacció de la seva obra .Va ser un escriptor amb una gran capacitat d'observació, que el va dur a escriure una extensa obra basada sobretot en les seves experiencies.Característiques:Reflecteix la realitat quotidiana i costumista de la Catalunya del moment.El tema principal de la seva obra és el pas del temps, reflectit en la transformació del país.L'estil de l'escriptor és clar i directe.Destaca sobretot el seu domini de les descripcions, en que utilitza sempre l'adjectiu mes adequat i precís.

Entradas relacionadas: