Literatura catalana dels anys 20 i 30

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,76 KB

 
L’Avantguardisme: Intró: Els moviments de l’avantguarda son un conjunt de tendències artistes i literàries que van sorgir al primer terç del Segle XX sobre tot a França i Itàlia.
Moviments D’avantguarda:
Cubisme, Dadaisme, expressionisme, Futurisme i Surrealisme. Tenen en comú:-El desig de ruptura amb la tradició artística anterior es a dir, volien començar de 0.
l’afany d’experimentar.
París serà la capital de l’avantguarda
EL Cubisme 1907: Va néixer al 1907 a França, el Cubisme literari s’inicia al 1913 pel  francès J.Apollimaire. En poesia va crear el cal·ligrama (tipus de composició poètica el text de la qual forma un dibuix que te a veure amb el tema del poema). El cal·ligrama suposa la revolta en el camp de la poesia; el poeta s’allibera de la rima, la mètrica i l’estrofisme. El cal·ligrama combina la literatura amb el dibuix.
Futurisme 1909: Va començar a Italià per Tomaso Marinetti. En el terreny literari proposava:
-eliminar la puntuació -suprimir adj, adv, prep, conj per tal de donar dinamisme i especialitat. -ús diferent de majúscules i minúscules. -suprimeix la flexió verbal substituïda per l’ús infinitiu. -utilització dels signes propis de l’àlgebra. -deixar “les paraules en llibertat”: trencar versos en esglaons i separar les paraules en diferents espais en blanc -ús de diferents cossos de lletres. -inauguren dos temes nous: fascinació per la velocitat i culte a la màquina. El Futurisme va ser un moviment molt present en la primera etapa de Salvat Papasseit.
Surrealisme 1924: Va sorgir a França, el seu principal ideòleg André Berton. Va ser un moviment fluid per la psicoanàlisi del Sigmund Freud. Intentava acceptar el mon dels somnis i del subconscient. El mon dels somnis era mes real que en la realitat exterior. Els surrealistes practicaven l’escriptura automàtica: mètode de composició que suprimeix el control de la raó en l’acta d’escriure, això permet que el subconscient es manifesti plenament com a conseqüència les obres surrealistes descriuen imatges il·lògiques pròpies dels somnis. Metamorfosis, al·lucinacions.
LA VANGUARDA CATALANA: Joan SALVAT PAPASSEIT
Obra poètica avantguardista: poemes en ondes hertzianes, l’irradiador del port i les gavines.
el poema de les roses dels llavis J.V.Sol, i de Dol. Poemes en prosa: Gertrudis i KRTU.
LA POSTGUERRA: L’EXILI
Després de 3 anys de Guerra Civil el 26 de Gener de 1939 les tropes franquistes entren guanyadores a BCN. Dies abans hi havia agut una massiva fugida cap a les fronteres de França , s’exiliaven del país per por a les represàlies del nou regim militar. En aquest grup de fugidors hi havia artistes, escriptors catalans que havien estat compromesos amb la república. Un cop a França alguns van ser acollits per organismes públics o privats, però la majoria van fer cap en camps de concentració improvisats, a les platges de Cat Nord. Al cap d un temps a França va deixar de ser un país segur sestava acostant la segona Guerra Mundial. Molts escriptors van fugir de França a Amèrica del Sud, d’aquí van anar cap a Mèxic , República dominicana i Xile. Aquí van entrar en contacte amb els cercles artístics d aquest país, van dedicar-se a editar llibres i a publicar revistes culturals en català: Revista de Cat, La Nostre Revista, Quaderns de l’exili, Lletres, La Nova Revista, Pont Blau.
Hi va haver altres escriptors: J.Pla J.M de Sagarra que eren de ideologia( de dretes) van sortir en temps de la república i van tornar quan es va acabar la Guerra Civil.
J.Pla va començar a escriure en cast un cop arribat a Cat. Altres escriptors es van quedar a Cat, com Vicenç Foix i Salvador Espriu estaven avocats a ‘exili interior’( no pudien publicar en cat i es reunien en cases particulars i tot d’amagat) L’exili va afectar tan a escriptors ja consagrats( Carles Riba, Pompeu Fabra, Joan Oliver) també va afectar als que començaven (Mercé Rodoreda, Joan Sales, Pere Calders)
NARRATIVA DE LA POSTGUERRA: Incorporació de noves tècniques i nous continguts:
algunes de les tècniques ja havien triomfat a Europa i Amèrica durant la primera meitat del s.XX, cal destacar la intró a la lit cat de la novel·la psicològica, el Realisme màgic, la novel·la negre i la novel·la de ciència i ficció.
Novel·la Psicològica: te com a objectiu l’anàlisi profunda de la personalitat i la seva vida interior, per aquest motiu escriptors recorren a la tècnica anomenada monòleg interior es a dir els personatges expliquen d una manera els lectors entren en contacte directa amb els pensaments i les contradiccions dels personatges, cal destacar dos escriptors que van impulsar aquesta tècnica: Mercè Rodoreda. OBRES: Aloma, La plaça del diamant, Mirall Trencat. Llorenç Villalonga OBRES: Bearn o la sala de les nines, Mort de dama.
Realisme Màgic: Es planteja narrà una realitat plena d¡elements màgics o fantasiosos, la qual cosa provoca situacions insòlites i efectes sorprenents, la tècnica consisteix en presentar com a fets normals de la vida quotidiana una sèrie d’esvaniments extraordinaris rars. El principal impulsor d’aquesta tècnica literària és Pere Calders. OBRES: Crònica de la veritat oculta (1955) Invasió subtil i altres contes( 1978).
La novel·la de ciència ficció: presenta uns personatges i un argument ambientats en un món extraordinari que es caracteritza per l’existència d’elements que la ciència i la tècnica poden fer possibles en un futur. Si bé hi ha narració de ciència ficció representen un món Paradísíac, ideal moltes altres descriuen les catàstrofes que provoquen els avenços tècnics en mans de persones malvades. Aquest gènere va sorgir a la segona meitat del s.XIX amb Jules Verne OBRES: Viatge al centre de la Terra. Després de la segona Guerra Mundial el aquest gènere va ser molt popular.
Novel·la Negre: Presenta uns personatges immersos en un món violent i corrupte,aquest gènere que deriva de la novel·la policíaca, sol tenir com a protagonista un antiheroi, és a dir, un personatge que està a la frontera del be i del mal, està fora de la llei. Com a les novel·les d’intriga la tècnica narrativa es basa en mantenir el lector en un suspens fins al final de la novel·la. Cal destacar Manuel de Pedrolo amb la novel·la Jou brut, Manuel va traduir un gran nombre d’autors nord-americans com Dashiell Hammet i Raymond Chandles.
JOSEP PLA: Vida: va néixer en Palafrugell l’any 1897 els seus pares eren propietaris rurals benestants, poc més de 16 anys va anar a estudiar carrera de dret a bcn tot i així els seus interessos eren la lit i el periodisme. Va treballar com a periodista, professió que li va donar prestigi i renom, també va treballar com a corresponsal. Va treballar als diaris: La publicitat, La veu de Cat. Va morir a Baix Empordà al 1981.
Obra: (una lluita contra l’oblit 30.000 pàg de memòries) L’obra completa de J.Pla es pot entendre com unes llargues memòries personals, en que l’autor observava analitzava i explicava de manera personal el món que li va tocar viure. El objectiu de la obra literària va ser deixar constància de les coses per tal que es mantinguin vives per sempre a la memòria de la gent. Però Pla, no ens presenta la realitat de manera objectiva i neutre, no es realista, valora sempre la realitat segons els seus gustos, les idees, la seva sensibilitat, per tant descripció i opinió son els dos elements fonamentals.
Diversitat temàtica: la temàtica de la seva obra es diversa. Escriu sobre els paisatges del Empordà, sobre ell mateix, sobre la gent del seu temps i els presenta com a conjunt en els seus costums i la seva personalitat, però també individus singulars, únics i irrepetibles, també sobre política i escriptura.
La precisió i el matís: J.Pla va esdevenir un mestre en l’ús dels adj. I els comparatius. Pla defensava una escriptura entenedora, ell volia que l’entenguessin en un llenguatge clar i senzill, propi de la parla viva i espontània.
Unitat i diversitat de la obra de J.Pla: és una crònica del seu temps però va utilitzar diversos gèneres des de dietaris (llibre on s’expliquen observacions, etc.) el dietari que va escriure ell es va dir Quadern gris. També va escriure novel·les com: El Carrer estret, també articles d’opinió: Els pagesos, també biografies, retrats de persones il·lustres, persones de la vida cultural Cat: Homenots. (60 retrats d’homes il·lustres que van destacar a la vida cultural i política del seu temps.)
JOSEP Mª DE SAGARRA:Va néixer a bcn 1894 en el si d’una família de la noblesa rural que s’hauria instal·lat a Bcn, va estudiar dret anys després va decidir que volia dedicar-se a la lit apart d’obres de teatre va escriure poesia ( Cançons de rem i vela) també novel·la (vida privada) llibres de viatges (La ruta blava) també l’autobiografia (memòries).
En esclatar la Guerra Civil va haver d’exiliar-se a França i va continuar escrivint en català, també va ser traductor de les obres de Shakespeare i la Divina Comèdia (Dante) Va morir a BCN 1981
Teatre polític: de 1929 a 1935, Sagarra va aconseguir ser l’escriptor més popular de Cat va tenir molt d’èxit. Les claus del seu èxit es poden definir en: - Els personatges eren d’arrel popular (amos, criats) - Ambients rurals o mariners -Presenta conflictes sentimentals tractats amb una certa dosis d’humor. -Un final felíç, amb penediment i perdó. -Diàleg poètic, el seu teatre es sovint escrit en versi ple d’imatges i molt sonor.
Desprès d ela Guerra Civil va voler innovar i no va tenir èxit. Josep Pla va criticar el seu teatre com a teatre anacrònic. Va escriure més de 50 obres de teatre de les que van tenir èxit són: L’hostal de la gloria (1931),El cafè de la Marina(1933),La ferida lluminosa(1954)
PRONOMINALITZACIÓ CD  Det s’introdueix per: el, la els, les, aquest, aquesta, quests aquestes, el meu la meva SUBSTITUEIX el, la, els les. |Indef. Introdueix un, una, uns, unes, un numeral o algun alguna SUBSTITUEIX EN. |Neutre: introdueix això, allò SUBSTITUEIX HO.
PRONOMINALITZACIÓ CI Sing: substitueix per Li /Plural se substitueix per els
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CD I CI: En la combinació del Cd det ( el, la els, les) + CI sing (Li) el pron. Febl. LI es transforma en HI i l’ordre de la col·locació dels pronoms s’altera CI+CD  > CD+CI

Entradas relacionadas: