Literatura catalana Edat Mitjana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,5 KB

 
Panorama general: L'Edat Mitjana s'entengué des del segle V fins al XV, es divideix en dos parts; l'alta Edat Mitjana V-X i la baixa Edat Mitjana XI-XV. Al llarg d'aquesta última centúria va apareixer el renaixentisme a Itàlia. La denominació de Edat Mitjana era despectiva ja que deien que era una epoca barbara situada entre dos de modeliques, la Romana i el renaixentisme.També cal recordar que es l'epoca del refinat amor cortès, del sobri i espiritual art ROMànic partir Segle X, i del sumptuós art gòtic, partir Segle X. Trets comuns des del punt de vista social: Una piramide social molt estricta Rey-papa-bisbes-cavallers i mes abaix burgesos-poble-camperols. La implantació del feudalisme, sistema fonamentat en el vassallatge dels camperols al señor feudal. La progressiva ascensió dels burgesos i la consegüent importancia de les ciutats. La importancia de conceptes com el valor l'honor i la fidelitat. Naixement de les llengües búlgars. El teocentrisme. La introducció de l'alta cultura als monestirs(literatura religiosa) i a les corts (amor cortes). Imitació d'uns models de procedències molt diverses. La finalitat didàctica de l'art i la literatura.

Entradas relacionadas: