Literatura catalana de postguerra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,09 KB

 
Literatura de postguerra:Intró:el procés de recuperació lingüístic i literari iniciat per la Reanixença fou interromput per la Guerra Civil.Fou suprimit l'estatut de Catalunya molt important en el procés de recuperació cultural.Es l'prohibí l'ús de la llengua cat. Excepte en àmbit familiar.Es clausaren totes les intuiciones culturals.Els efectes d'aquestes prohibicions els arrosseguem encara actualment ja q es va perdre l'hàbit de llegir,veure cinema, etc. Després de la mort de Franco,les traves i els obstacles per a dur a terme la normalització lingüística han continuat amb campanyes de desprestigi.De la p.G a la transició:la cultura cat. Es va senvolupar en 3 àmbits:1-la cultura pública:tot en castellà(etapa de liberalització). Conviuen 2 generacions d'autors:els formats abans de 1939 i els auotdidactes.2-la cultura de l'exili:va ser important ja q la censura impedia a fer a Cat. Una literatura + o - normalitzada:es publicaren revistes,s'editaren llibres,es realitzaren traduccions d'obres estrangeres.3-la cultura clandestina:es clebraven tertúlies literàries clandestines, i es podia trobar obres prohibides per la censura.L'any 1975 mor Franco i els auotrs bilingües q comencen a publicar,també són autodidactes.Poesia:Esdevingué un gènere fonamental per 2 motius:va poder evitar la censura i va permetre la continuitat d'una literatura no compromesa amb la p.G
als anys quaranta-la poesia es postsimbolista.Als anys cinquanta la poesia es deixa influir per la postguerra amb temes com la mort,l'exili i la guerra.Als anys seixanta-evoluciona cap al realismehistòric,amb influències existencialistes i avantguardistes.

Entradas relacionadas: