Literatura catalana Ramón llull

Enviado por Verónica y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,04 KB

 

Narrativa Medieval: S.XI-XIII.-En llengua vulgar trobem les cançons o epopeies que tracten un tema bèl·lic.-Finals S.XII apareix el Ramón a França que relata llegendes artístiques.Precedent de les novel·les cavalleresques.-Al S.XIII trobem dins de la literatura catalana dos tipus de prosa: 1.La prosa didàctica i filosofica de Tamón Llull.La seva gran obra tracta, principalment de difondre la seva doctrina cristiana. Llul és considerat el primer esriptor de la literatura catalana. També és el primer en usar la llengua románica per escriure sobre temes filósòfics...Obres més destacades: Llibre d'amic i amat, El llibre de les meravelles. 2.Les croniques:neixen els esdeveniments històrics dels monarques de la corona d'Aragó (S.XIII-XIV).[Jaume I, el conqueridor-De Bernat Esclot-Ramón Muntaner-Pere III, el Ceremoniós.


S.XIV-XV: Decadencia del pensament medieval. Aparició de la corrent humanística.-Diferencia el tipus de prosa:-Religiosa i moral: autors catalans que creen aquest tipus de prosa=anselm de tumela, francesç Exmenis i Vicent Ferrer. Aquests usen la literatura per predicar els seus elements religiosos.-Prosa humanística: Neix a Itàlia aquest nou pensament (el món gira entorn l'home)L'autor català que escriu en prosa humanística es:-Bernat Metge:La seva obra més important es Lo Somni. Tirant Lo Blanc. Va començar a ser escrita entre els anys 1460-1466 -Va ser publicada postumament l'any 1490. -Consta de cinc parts i 487 capítols: la primera es desenvolupa al regne de Sicília i l'illa de rodes (cap-18) i la ·º part passa íntegrament a l'Imperi grec (cap 115-296) desorñes trobem a Tirant al nord d'Àfrica (cap247-413)i l'última part es l'alliberament de l'Imperi grec i mort del tirant

Entradas relacionadas: