Literatura catalana Segle XVII

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,85 KB

 
La literatura catalana del Segle XVI va trencar amb la línia del segle anterior i va esdevenir una còpia de la literatura castellana del Barroc tant en les formes com en els temes.En la poesia destava Francesc V. García, conegut amb el sobrenom del Rector de Vallfogona.Sobretot pero va ser famós per les poesies de caractes escatològic.Francesc Fontanella.La influencia de la il·lustració i del neoclassiscisme va fer que el Segle XVIII encara oferís una pobresa més gran en la producció literària.Hi destaca Rafael d'Amat i de Cortada conegut com el baró de Maldà i autor de Calaix de sastre.També hem de citar Joan Ramis que va escriure teatre es vers i va adaptar l'alexandrí a la mètrica catalana.Durant els segles XVI,XVII,XVIII van aflorar produccions literàries de qualitat notable que formen l'anomenada literatura poular catalana.També es va enriquir el cançoner català amb romanços i cançons.El Segle XIX:La Renaixença:Al llarg del Segle XIX Catalunya va viure una profunda transformació social i econòmica provocada per procés d'industrilització del país.Després de tres segles de decadència en el conreu de la literatura culta,es va produir una lenta però progressuva recuperació de la llengua i la literatyra catalanes que es va articular en un moviment històric i cultural conegut amb el nom de Renaixença.Trets essencials del romanticisme:*Individualisme i potenciació del jo subjectiu.*Predomini dels sentiments i de la imaginació per damunt de la raó.*Reivindicació de la llibertat de creació de l'espontaneïtat i de l'originalitat.*Idealització de la realitat a causa de la insatisfacció d'aquesta mateixa realitat.*revaloració de temes inspirats en l'Edat Mitjana.*interès per la cultura popular.*cerca i valoració de la bellesa.

Entradas relacionadas: