Literatura catalana Segle XVII

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,72 KB

 
RENAIXENÇA: Al SXIX el creixement de la industria(textil)es va veure afavorit per la implantació progressiva del ferrocarril i de la màquina de vapor,va anar acompanyat d'un fort augment de població que es va concentrar als grans nuclis urbans industrials. Una burgesia industrial va esdevenir la classe dominant,i dee l'altre una massa d'obrers amb dures condicions de vida. Després de 3 S de decadencia de la literatura culta,la llengua i la literatura catalana es van recuperar,hi es va coneixer com a Renaixença,un moviment historic i cultural. La Renaixença va provocar una presa de consciencia nacionalista en la societat,que al final del S es va reflectir en diversos projectes politcs catalans.Programa,objectius:recuperar l'us de la llengua catalana en l' ambit cultural i literari. Rescatar de l'oblit el passat medieval i la tradició cultural de la nació catalana.Crear una literatura propia i restablís els jocs florals. Romanticisme:Moviment en el desenvolupament economic i social de Catalunya.Reivindicació de la llibertat de creació,de lespontaneitat.Idealització de la realitat a causa de la insatisfacció d'aquesta mateixa realitat,etc.SXVI,SXVII i SXVIII:Després dun s.xv esplendorós la literatura catalana va caure.causes de la devallada:-allunyamen de la cort i castellanització de la noblesa-enlluernament per la literatura castellana sobretot el s.17-concequencies duna serie de fets historics-aparició de limpremta que va afavorir el castella com a llengua.La producció literaria del s.XVI esta marcada per dos fets basics:la influencia dAusias March en la poesía i lhumanisme i el renaixament en la literatura.
A la poesía culta destaca Pere Serafí amb poesies d'amor i religiosos i Joan Timoneda.La literatura catalana del s.XVII no tenia res a veure amb el s. Anterior i era una copiade la literatura castellana del Barroc.A la poesía destaca Francesc V.García, el Rector de Vallfogona.La seva obra poetica es va centrar en temes amorosos i religiosos.Francesc Fontella laltre poeta importan daqest segle.La influencia de la ilustracio i del neoclassicsme va fer que el sXVIII  es va prohibir publicar en catala. Hi destaca el Baró de Malda. Durant els s.16 17 18 van destacar produccions literaries de qualitat notable que formen lanomenada literatura popular catalana transmesa de generació en generació: goigs nadales i cançons religioses..També es va enriquir el cançoner catala amb romanços i cançons.

Angel Guimerà: Durant la 2meitat del SXIX el teatre es va fer important per la Renaixença.Dos tipus:teatre culte:basat en models de drama historic,per a public burges,i teatre popular,que feia quedar en ridícul els convencionalismes del teatre Romàntic i burges.La superació daqests dos tipus va ser gracies a Anguel Guimera.Va néixer a StaCruz de Tenerife al 1845 i mort a Bcn al 1924.Pare comerciant catala,resta de la família van tornar a Catalunya.Producció dramatica d'A.Guimera,3etapes:1era etapa->romantica,1879 a 1890.Conjunt de drames historics,escrits en versos decasilabs(Mar i Cel:obra mes important,1888). 2ºetapa: 1890-1900,Síntesi entre romanticisme i Realisme,dona lloc al drama rural,obres:María Rosa Terra baixa i la Filla del mar. 3ºetapa:1900-1924:Adapta el seu teatre als nous corrents electrics.L'aranya,Santa Espina,la reina vella.No ba assolit l'exit popular de l'etapa anterior.El drama historic:escenes de multituds,de violencies,passió,etc.Drama rural:Epoca contemporania de l'autir.Narcís Oller-> Va estudiar la carrera d'advocat.Va alternar al carrer de procurador dels tribunals amb la vocació literaria.Es situa entre el Romanticisme ,el Realisme i el Naturalisme:va ser desegradable a causa de linteres dels escriptors(Escanyapobres,febre d'or,bogeria i Pilar prim)

Entradas relacionadas: