Literatura catalana segles xvi xvii xviii

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,87 KB

 
novel.La cavalleresca:s.XV va neicer com una evolució dels llibres de cavallaria.Reis i nobles,guerres de conquista duels entre cavallers.. També es caracteritzen amb la tradició oral i elements meravallosos.Les nov. Cavalleresques:herois amb la virtit de la força.Les dames també son valorades per la seva intel.Ligencia i s'hi introdueix lerotisme.novel.La cavallaresca catalana:curial e güelfa:auror anonim explka la historia d'una parella d'amor,Curial i Güelfa noble i culta que copl esdevenir un cavaller perque axi puju casarse amb ella.tirant lo blanc:avantures de cavallets tirant ordre de cavallaria fins als seus viatges i les seves batalles quan arriba a Carmesina coneix a la filla del emparador i s'enamora.Versemblança d'elements fantastics.Te dues tamatiques: cortesana i la bel.Lica.TEMA 3.causes de la crisi literària:allunyament de la cort:trasllat de la cort a Castella,l'Unió amb aquest regne va provocar que la noblesa substituís el català pel castalla.esplandor de la literatura cast:s.XVII es el regne de la literatura cast i els escriptors cat se senten atrets pels tems,els recursos i la mateixa llengua cast.afebliment de l'oficialitat del cat:la manca d'un organisme unificador, va afavorir la fragmentació dialectal del cat.XVI i XVII la llengua cat continuava sent oficial però a partir del XVII amb els decrets de nova planta va començar a ser perseguit.esdeeveniments històrics:va fer minvar la importància de la corona,finalment la van portar a la pèrdua de les institucions d'autogovern,la guerra de les gemamies a valència,la guerra dels segadors a cat.l'aparico de la impremta:afavorir la difusió dels llibres en llengua cast i en llati.el renaixament:s’oposa a la vicio medieval del món i es caracteritzar per conèixer l'ésser huma.Al model el món clàssic grecollatí i els temes més tractats són:natura,perfecció i equilibri,l'amor.Barroc:substitueix l'optimisme del Renaixement visió fosca u pessimista.TEMES:fugasitat de la vida presos com a elements de contrast.francesc vicent García:poesia amb metàfores i referències mitològiques i alhora amb una tendència envers els temes satírica barcaloni Francesc fontanella autor de la poesia i de teatre: els seus poemes destacats, la mort de nise.il.Lustració i el neoclassicisme:il·lustració el moviment cultural i filósòfic que confiava en la reo.Neoclassisisme el vessant estètic i proposa un retorn al mon classic.AUTORS:Joan rams:representat del nostre Nerclassicisme,va arrelar a Rosselló.Lenguatge col·loquial que dona a l’obra un to familiar.literatura popular:una gran vitalitat en contrast amb la crisi de la literatura culta.El poble va continuar parlant nomes en català i en contrast amb la crisi de la literatura tradicional de transmissió oral,que tenia els orígens en l’EM.La poesia goigs dedicats als sans i a la mare de Déu les nadales cançons...la narrativa popula:girava el voltant de la rondalla al voltant de la narració breu i senzilla amb elements inversemblants:El compre arnau.

Entradas relacionadas: