Literatura medieval catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,56 KB

 
-Literatura religiosa
-Literatura cavalleresca
-Literatura popular
Poesia trobadoresca:
Va nèixer en la primera meitat del s.XII al sud de França, i despés es va anar expandint per Itàlia i Catalunya.Es composava en llengua ROMànica i reflectia els ideals de la societat feudar (honor, guerra i amor).Era una poesia que es va fer per ser escoltada i que es basava en unes regles formals estrictes que els trobadors havien de respectar.Hi havien tres estils en l'art de versificar:
-trobar lleu:poesia sencilla i entenedora.
-trobar clus:una poesia hermetica i difícil.
-trobar ric:caracteritzada per tindre una forma culte i una musicalitat del vers.
Amor cortés:el quan el trobador es declara vassal de la dama (midons), la dama havia de ser casada, perk així ella tenia llibertat jurídica, aquesta relació extramatrimonial creava un triangle amorós (amant-dama-marit) i la presencia dels envejosos, que podien delatar la relació al marit.El trobador usava el senyal per ocultar l'identitat de la dama .

gèneres poesia trob:
-cançó on es fà una idealització de la dama.
-alba on es narra la separació dels amants al alba.
-patorel·la un diàleg entre un cavaller i una pastora.
-dansa que es una cançó per ser ballada.
-tençó discusió poetica entre dos trobadors.
-plany que consisteix en un lament per la mort d'un esser estimat
-sirventès atac personal o una propaganda d'idees.
Ramón llul:ell va nèixer en el s.XII i va escriure una gran quantitat de llibre encara k només se n'han trobar 250 on hi destaquen:
-Llibre de merabelles:compost per 10 fragments un dels quals es el llibre de les bèsties.
-Llibre d'Ebast e d'Aloma e de Blanquerna son fill que inclou el llibre d'amic e amat.En el Segle XV ja es va situar l'home com a centre del pensament(antropocentrisme), en contra de la divisió medieval, el centre del qual era Déu(teocentrisme).A finals del XV va començat a sorgir el Renaixement.

Entradas relacionadas: