Literatura renaixentista catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,77 KB

 
la decadència la producció literaria culta experimenta un important retrocès com a conseqüencia del desplaçament de la cort al centre de la península i de castellanització de la noblesa i de part dels escriptors. Malgrat això, en la literatura catalan d'aquests segles podem distingir els mateixos periiodes que en el conjunt d'Europa. Els tres moviments estetics d'aquesta etapa son el Renaixement el Barroc i l'il·lustració.
Renaixement aquest moviment suposa el triomf de l'humanisme i l'adopció de la cultura classica com a model. La poesia renaixentista es catalana pero es manté encaar força fidel a l'herencia medieval i els autors mostren una clara tendencia a imitar l'estil d'ausias march. Ex: Pere Serafí.
barroca els autors mes representatius son Francesc çVicent García, conegut popularment com el rector de Vallfonga. En destaquen poemes d'intenció satírica, obscena escatologica tot i que entre la seva prosuccio lhi trobem mostres de tots els generesil·lustrada es come´ça a recuperar el genere narratiuque havia estat abandonat des del segle dor. Al teatre es oin mes sen troba.

Literatura popular o tradicional: es transmetia oralment, va lligada al cant i a la musica i en alguns casos la dansa. Es anonima i expressa el sentir de tota una colectivitat. Molt antigues. Tematica profana i religiosa. Generes Cancço religiosa (NAdales i goigs (s'imprimien i eren compostos pel Patró dun poble), profanes, currandes i vandolers.
Lèxic culte:la majoria daquests mots son els que anomenem mots patrimonials o hereditaris. els cultismes son els que shan adaptat directament duna llengua classica EX: articulu->article. llatinismes expressions o mots llatins que s'han incoporat a la llengua catalana sense cap modificació i que es mantenen actualment vius EX: inter nos->entre nosaltres/vox pupuli->veu del poble. La literatura catalana contemporanua: durant el Segle XIX la literatura culta viu un proces de recuperació després dels segles de retrocés. Renaixença es un moviment literai que a partir del segle 1833 es marca un doble objectiu: restaurar la literatura culta en llengua catalana i adoptar els corrents mes representatius de la literatura de lepoca (romanticisme i Realisme)
R
omanticisme sentimen, relació irracional. Allo que no sexpresa amb l'oració es Romàntic. Idea:jo contra el mon, gust especial per medieval. Neix a Catalunya i va cap a españa BC Aribau escriu oda a la patria. 1833-77 dura la renaixença, pk Verdaguer guanya els jocs florals. manlleu: paraula que pasa duna llengua a una altra i a anat cambiant.. neologisme son paraule snoves sovint procedents daltres llengües que shan anaat adaptant al nostre sistema lingüístic

Entradas relacionadas: