Literatura renaixentista catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,29 KB

 
literatura catalana moderna:entre els s.XVI i XVIII, als territoris de parla catalana va averi una crisi política i cultural. En el terreny polític destaquen la Unió de la corona catalanoaragonesa amb la de castella s.XVI, la perdua a mans de frança de les comarques situades al nord dels pirineus s.XVII i l'entronització de la dinastia dels borbons després de la guerra de succesio s.XVIII.En el terreny literari: la producció literaria experimenta un important retrocés com a conseqüencia del desplaçament de la cort al centre de la península i de la castellanització de la noblesa i part dels escriptors. Els tres moviments estetics d'aquesta etapa son el Renaixement, el Barroc i la il·lustració.
La literatura popular va mantenir el seu vigor perque la llengua catalana va continuar sent l'única parlada i sentida com a propia pel poble catala.
literatura renaixentista:El Renaixement suposa el triomf de l'umanisme i l'adopció de la cultura clasica com a model. En la poesia catalana els autors mostren una clara tendencia a imitar a Ausias March. Pere Serafí, poeta,pintor i music es un clar exemple. En el terreny de la prosa Cristofor despuig destaca amb l'obra "los col.Loquis de la insigne ciutat de tortosa.
literatura barroca:Es desenvolupa en un moment de forta crisi a Europa. Vol deixar constancia de la fugacitat de la vida i dels plaers mundans i remarca l'importancia de l'esperit religiós i la presencia de la mort. Te gran abundancia de figures retoriques i una sintaxi completa. Autors Francesc Vicent García o mes conegut com el rector de vallfogona i francesc fontanella. Del primer en destaquen els poemes d'intenció satírica,obscena i escatologica i el segon poesia amorosa.
literatura ilustrada:Al Segle XVIII es comença a recuperar el genere narratiu que habia estat abandonat des del segle d'or. En el teatre trobem el maxim exponent de la literatura il.Lustrada o Neoclásica sobretot a Menorca amb la figura de Joan ramis. Característiques del teatre: tragedia, manté les unitats d'espai temps i acció, s'utilitza un llenguatge lliure d'exessos del Barroc, es versemblant i te una finalització didactica o moral.
literatura popular:abraça diferents generes i te una tematica tant profana com religiosa que sovint va lligada als diferents moments de l'any i al calendari religiós.Característiques: es transmesa oralment, va lligada al cant la musica i la dansa, es anonima i expressa el sentir de tota una col.Lectivitat, no presenta grans variacions estilístiques i el romanç es la poesia més habitual. El tipus de composicions més habituals son els goigs, les nadales

Entradas relacionadas: