Literatura renaixentista catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,6 KB

 
lit. Ren: El Renaixement sorgit a Itàlia al final de l'Edat Mitjana, suposa el triomf de l'humanisme i l'adopció de la cultura classica com a model. La poesia renaixementista catalana, pero, es manté encara força fidel a l'herencia memdiaval i a l'estil d'Ausiàs March: Pere Serafí (poeta pintor i music) n'es un exemple representatiul. Bar: L'estetica barroca es desenvolupa en un moment de forta crisi a tot Europa. Per aixo tendeix a veure el món de manera pessimista.Impera l'esperit artificiós i carregat , que en literatura es tradueix en una gran abundancia de figures retoriques i en una sintaxi complexa.lit. Pop:Paral.Lelament  a la literatura culta, es desenvolupa la literatura popular, oral i anonima. Abraça els diferents generes (llegenda, rondalles,cançon- de pandero, de bandolers-gloses,goigs,nadales...) i presenta una tematica tant profana com religiosa, que suvint va lligada als diferents moments de l'any i al calendari religiós.Normalització lingüística:proces de canvi pel qual es pretén recuperar plenament l'us normal d'una llengua amenaçada.Normativització:proces de fixació de l'ortografia, la gramatica i el diccionari oficials de la llengua.Substitució lingüística: Proces de canvi pel qual la llengua dominant es una situació de cunflicte lingüístic acaba fent desapareixer la llengua subordinada.

Entradas relacionadas: