Literatura valenciana

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,15 KB

 

1936.va començar la Guerra d'Espanya.L'1 d'abril del 1939 la GE es donava per acabada.Començava una nova estapa per a la vida política,socioeconòmica i cultural,marcada per la repressió contra els vençuts i la oposició d'un regim no democràtic.Amb la fi de la guerra els nostres escriptors no van tenir altres opcions que l'exili,el silenci o escriure en castellà.Els fets històrics que es desencadenaren van trancar la continuïtat de la literatura.1.Només acabada la guerra es vivia amb molta por i la censura impedia qualsevol manifestació que no fos afí al règim i no fos en castellà.2.Quan acaba la II GM les potències aliades van decretar el bloqueig al règim dictatorial de Franco.3.A partir dels anys 50 la tensió que es vivia al món occidental per la Guerra Freda va fer possible el reconeixement exterior del règim franquista amb el pacte amb els EUA.4.Això va activar l'economia i durant els 60 es va accelerar la industrialització i l'èxode del camp a la ciutat.5.1962 es publicà Nosaltres els valencians,fet decisiu en el procés de retrobament del poble valencià amb la seua cultura i la seua història;es crearen revistes i editorials en valencià;es va iniciar el moviment de la Nova Cançó...6.1969 s'aguditzà la crisi del règim franquista.7.1975.va morir Franco i va començar la transició cap a la democràcia.

narrativa postguerra. Amb la victòria de l'exèrcit feixista,molts escripstors i narradors es van veure forçats a exiliar-se pq la narrativa va ser el gènere q + va acusar la forta censura franquista.Els primers anys de postguerra la poesia en valencià es pogué seguir conreant clandestinament,no va passar el mateix amb la narrativa,sobretot la novel.la.Des del Modernisme,la novel.la en valencià no comptava amb cap figura capdavantera ni impulsora.Fins al 1946 quan en van concedir els primeres permisos per a publicar an català de manera restringida.En 1947 es convocaren els premis Joanot Martorell i el Víctor Català.Fins als 50 no s'editaren regularment col.leccions exclusives de novel.la i fins al 1962,no es va permetre la publicació de traduccions.És realment en la dècada del 60 quan ja es creen empreses editores q aposten econòmicament per la publicació de novel.les en català.Enric Valor va nàixer a Castalla és un escriptor i gramàtic i es va comprometre amb el valencianisme.Va col.laborar al setmanari El tio Cuc, El camí, La República de les Lletres i altres publicacions, i dirigí la redacció de Gorg.Després de la GC va iniciar l'arreplega i la reelaboració dels vuits volums de Rondalles Valencianes.Totes les novel.les d'Enric Valor es caracteritzen per arguments ben construïts, la muntanya i la costa de les comarques meridionals valencianes són quasi sempre els paisatges de les seues novel.les.El seu objectiu és deixar constància d'un món perdut.A +,a +, les seues novel.les presenten un domini absolut del llenguatge. L'ambició d'Aleix, dels annys 50, els personatges defuigla vulgaritat del litoral i anhela la puresa dels costums de la muntanya amb una visió idealitzada, on podem trobar l'amor i la pau interior.Per altra banda,a la novel.la La idea de l'emigrant l'autor presenta una visió oposada,el desig d0emigrar del camp i nar a les ciutats. Amb la novel.la Sense la terra promesa comença l'autor amb el tema de Cassana i després amb Temps de batuda i Enllà de l'horitzó.Aquesta trilogia es situa al poble imaginari de Cassana i mostra la varietat i tot el caracteristic de la societat de les comarques valencians meridionals del XX. La producció d'Enric Valor ha estat poc coneguda i injustament poc valorada perque segueix els models narratius psicològics i realistes d'abans de la guerra i els intel.lectuals valeciand dels 70 i 80 del segle passat cregueren q Valor no s'interessava per les innovacions tècniques narratives,però això no és així.

Entradas relacionadas: