Llati

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,01 KB

 
Cicero= L’oratoria és l’art d’expressar-se bé i de saber convèncer els oients./ Néix l’any 106 aC a la ciutat d’Arpino. Va acabar els seus estudis superiors a Roma. Va viatjar a Grècia i a l’Àsia Menor per completar la seva formació humanística, i de tornada a Roma, va començar la seva carrera política espectacular. Va anar ocupant tots el càrrecs polítics fins aconseguir l’any 63aC ser cònsol. Va pronunciar les quatre catilinàries, va fer fracassar l’intent de conspiració contra la República i va executar els principals conspiradors, fet que li comportarà l’exili. /Desprès de la victoria de Cèsar sobre Pompeu en la batalla de Farsàlia, Ciceró es retirà de la vida política. Desprès de l’assassinat de Juli Cèsar torna a Roma on reprengué la carrera política i atacà Marc Antoni. Arran de la constitució del segon triumvirat, es considerà Ciceró un enemic public per això va ser assassinat l’any 43 aC a la seva vil·la de Fòrmies./ La seva producció literària és molt extensa i variada:/ DISCURSOS: va escriure molts discursos de contingut jurídic, com per exemple, la defensa del poeta Àrquias que havia estat privat del dret de ciutadania; la defensa de Miló en la qual Ciceró va demostrar que aquest no era culpable de l’assassinat de Clodi, ja que va actuar en defensa pròpia; les Verrines on Ciceró acusa Verres, que, com governador de Sicília havia abusat del seu càrrec i havia espoliat l’illa. I de contingut polític: les Filípiques, catorze discursos amb els quals Ciceró atacà Marc Antoni quan volia succeir Juli Cesar; i les Catlilinàries, l’obra més coneguda on hi ha 4 discursos pronunciats contra Catilina, el màxim implicat en la conjuració contra la República romana. La primera catalinària la pronuncià davant el Senat, i induí Catalínia fugir de Roma. La segona fou pronunciada al fòrum per informar al poble. La tercera també al fòrum, va servir per informar de la detenció dels conjurats que havien restat a Roma. I en la quarta, pronunciada al senat, decidí la condemna a mort dels conjurats.

Tots aquests discursos no van ser publicats tal com els havia pronunciat, sinó, els tornava a redactar per ser llegits, donant-los un to més literari./TRACTATS DE RETÒRICA: Va escriure De l’orador 3 llibres on intervenen Marc Antoni i Licini Cras i dos joves més. En aquesta obra, ens diu que tot discurs s’ha de dividir en unes parts molt ben diferenciades: la introducció o exordi del tema que es vol tractar, part amb la qual l’orador intenta guanyar-se la simpatia del públic, l’exposició dels fets que motiven el discurs, l’argumentació amb la qual l’orador aporta arguments que justifiquin la seva intervenció, o bé que ataquin la del contrari, la conclusió o peroració en què com a part final, l’orador fa un resum del que s’ha exposat i intenta que els jutges i l’auditori accedeixin a les seves peticions./ TRACTATS POLITICOFILOSÒFICS: la República, que consta de 6 llibres on es discuteix quina és la millor forma de govern, que, al seu parer, és la república; les lleis, a partir de l’aplicació pràctica de les teories exposades en el tractat sobre la república. Va escriure també tractats de contingut més filosòfic o moral: Dels deures, un tractat sobre el concepte de bé moral, dedicat al seu fill Marc; De la vellesa, un diàleg on Ciceró intenta demostrar que no cal témer la vellesa; De l’amistat on a partir de la conversa entre diferents intel·lectuals on es tracta el concepte ampli d’amistat./ EPÍSTOLES: gràcies a les epìstoles, podem copsar la seva autèntica personalitat i la seva activitat familiar i social. Conservem la correspondència amb els seus amics Àtic i M. Juni Brutus i amb els seus familiars./ POESIA: es va dedicar a esciure poesia amb poc èxit i en els darrers anys de la seva vida es dedicà a traduir poetes grecs./ DIÀLEGS: entre els quals destaquen Brutus, un diàleg entre Ciceró, Brutus i Àtics on es reconstrueix tota la història de l’eloqüència romana.

Entradas relacionadas: