Llati

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,7 KB

 
Etimologia: ciencia q ens aporta infrmacio d la procedencia d les paraules. Substrat: influencia q van exercir en l llati les llengües preromanes. Superstrat: influencia q a exercit na llengua en 1 altra snse substituirla. Adstrat: influencia lingüistica entre 2 o + llengües x proximitat o x raons politiqes o comersials. Mots patrimonials: aqells q ens an arribat x transmisio oral. Cultismes: ns an arribat directamen d fons escrites. Gairebe no canvis fonetics. Forma actual semblan a original. Semicultismes: paraules llatines q an patit na evolucio fonetica parcial. Doblets o al·lòtrops: quan 1 matex mot presenta na forma patrimonial i na d culta o semiculta. Neologismes: paraules d nova creacio x designar idees o conceptes nous. Toponimia: ciencia q studia noms propis d lloc en el sntit + ampli. Principals assentaments d lepoca romana: Illici?Elx, Brigantium?la Corunya, Legio VII Gemina?Lleó, Olisipo?Lisboa, Gades?Cadis, Corduba?Còrdova, Segobriga?Segòvia, Toletum?Toledo, Palantia?Palència, Malaca?Màlaga, Calagurris?Calahorra, Osca?Osca, Lucentum?Alacant, Cartago Nova?Cartagena, Pompaelo?Pamplona, Valentia?València. Gentilicis: noms am q designem ls prsones i objectes am relacio al nom d procedencia. Exemples: Portugal-portuguès, Espanya-espanyol, Tarragona-tarragoní, Girona-gironí, Lusitània-lusità, Hispània-hispà, Tàrraco-tarraconense, Gerunda-gerundense.
Rapte de Ganimedes: Júpiter shavia namorat mltes vegades d dones mortals i d deeses i es transformava x aconseguirles. Es va fixa en Ganimedes, 1 jove d gran bellesa. Jupiter va vler portarlo al Olimp, i x fero es va transforma en aguila. Alla es va converti en lamant dl pare dls Deus. El va presenta cm el nou coper, i Juno n va sospitar res. Rapte de Persèfone: Persefone stava collint narcisos am unes nimfes en un prat, d sobte, la terra s va esqerdar i va srti Pluto, el seu oncle i deu dls inferns, la va rapta i la va prta al regne subterrani x ferla la seva esposa. La seva mare s va desespera buscanla. Al final, el Sol li va explicar tot i Demeter enfadada va trna la terra steril. Jupiter va ordena al seu misatger q baxes als inferns a parla am Pluto i ell va fe menja magrana a la seva sposa x retenirla als inferns. Al final acordem q Persefone viura mig any als inferns i mig any a la terra. Rapte d'Europa: Jupiter s va namura deuropa, na princesa. Es va transforma n 1 brau blanc i s va pasejar entre les noies. Europa el va acariciar i li va puja al damunt. El brau va comensa a correr i van desaparexer mar endins. Se la va emporta a Creta. Diu la llegenda q ls territoris q Europa va recorrer van pendre el seu nom.

Entradas relacionadas: