Llati classic

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,12 KB

 

Substrat: Influencia de les llengües que parlaven els pobles anteriors a l’arribada dels Romans, sorotaptes 900aC, celtes s 10-5aC, fenicis s  8 i 7aC, grecs s 8aC, bascoibèrcs s 6-1aC,

L’adstrat: Influencia de llengües veïnes amb més prestigi en cada època, occità s 12-15, Italià s 14 i 15, castellà s 16-21, francès s 28 i 29, angles s 20 i 21

FLR:el llatí fou Una llengua indoeuropea parlada a Roma, des d’on s’estengué a reu de l’Imperi Romà. La cultura llatina que es desenvolupà entre els segles 3aC i 5dC. La caiguda Del Imperi romà accelera el procés de diferenciació del llatí parlat en cada Zona. L’evolució del llatí oral o vulgar, (en oposició a la llengua escrita) desenvolupà Entre els   segles 5 i 8dC. Un dels primers documents es El jurament d’Estrasburg 842. Les llengües de la Romània sortiren les Consonants oclusives, entre vocals o davant de –r. Daltra banda, en la formació Del plural empren el morfema –s. En canvi les llengües de la romània oriental No sonoritzen les consonants oclusives entre vocals o davant de –r.  

1ºrs textos catalans: Al segle 9 es torben mostres de trets típics del català en mitg de textos En llatí, paraules soltes, per exemple el nom de Palomera en llatí Palumbaria. El 1034 apreix el nom de 7 arbres fuiters en català: morers 3, et oliver 1, et Noguer 1, et pomer 1, et amendolers 4, et pruners, et figuers. A finals del Segle 11 Gruges de Guitart Isan senyor De Caboet , d’ambit jurídic escrit entre 1080 i 1095. Al segle 12 apareixen Les primeres traduccions d’origen jurídic com el Llibre jutge. A principis del Segle 14 sorgeixen les Homilies d’Organyà Procedents de l’àmbit religiós es tracta duna col·lecció de sermons

Romanització: procés D’implantació de la llengua i la cultura romana a reu d l’Imperi Roma.

Dobles lingüístic: Conjunt de dos solucions que consisteixen en un llengua, generalment d’un Mateix origen etimològic. Doblar-doblegar  Catedra-cadira.

Mossàrab: conjunt De varietats lingüístiques romàniques parlades a Al·Andalús durant l’Edat Mitjana Com a evolució del llatí vulgar parlat a la major part de la península Ibèrica. Moraira, Pego.

Barbarismes: Paraula dorigen estranger que no es considera assimilat a la llengua pròpia. Mechero-Mistero, Mileni- Mil·lenni.

Entradas relacionadas: