Llati

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,08 KB

 
HISTÓRIA: SPQR - senatus populusque romanus (el senat del poble romà). El sistema republicà es basava en l’elecció per part de la ciutadania i d’una sèrie de magistrats als quals s’encarregaven diferents aspectes de l’organització i funcionament de la ciutat. COMICIS: eren l’agrupació dels ciutadants en diferents tipus d’assamblees,1.comicis curiats (procedien en l’epoca monàrquica. Concedien l’imperium als magistrats superiors i resolien assumptes de dret privat) 2.comicis centuriats (basats en la divisió de la ciutadania en 193 centuries, que s’encarregaven d’elegir els magistrats inferiors i els tribuns militars), 3.comicis tributs (basats en l’agrupació dels ciutadans en 35 tributs, que sencarregaven d’elegir els magistrats inferiors i els tribuns militars). MAGISTRATS: característiques (1. l’anualitat 2.la col·legialitat 3.la responsabilitat). Magistrats superiors (1.dos cónsols-tenien l’imperium, o poder de manar, i la potestas, o capacitat legal per imposar la seva decisió. 2. dos pretors - també posseïen l’imperium i es van especialitzar en questions judicioals. 3. dos censors - la seva funció principal era la d’elaborar el cens de la ciutadania). Magistrats menors (1. quatre edils, que socupaven de la vigilancia dels carrers, els mercats i els aqüeductes, aixi com el proveïment i dels espectacles de la ciutat. 2. dos questors, que s’encarregaven de les finances i de la recaptació dels impostos. Era a mes, la primera magistratura que havien d’exerceir aquells que aspiressin a continuar la carrera política o cursus honorum. 3. deu tribuns de la plebs, que protegien els drets dels plebeus;per fer-ho, gaudien de la intercessio o dret de vet.) EL SENAT: estava format per 300 membres, que eren nomenats pel censor amb caràcter vitalici d’entre aquells ciutadants que havien ocupat magistratures superiors.Exercien funcions molt diverses, entre les quals s’incloien les relacions exteriors, el culte, les finances, el reclutament de les legions, la vigilancia dels magistrats i l’organització dels territoris conquerits.


Instruments legals (1.l’auctoritas patrum, que ratificava les lleis aprovades pels commicis, requisit sense el qual no podien entrar en vigor. 2. el consilium,o consell ordre adreçat als magistrats. LLUITA ENTRE PATRICIS I PLEBEUS: 1ª lluita: la plebs de roma es va retirar a l’aventí per posar de manifest que no treballaria en benefici de la ciutat si no s’equilibrava la situacio del seu favo. 2ª lluita: un punt de friccio important entre tots dos colectius va ser l’acces a les magistratures principals. Al segle IV aC, es va produir un acces lent pero imparable dels plebeus als càrrecs plítics. Van poder a la fi accedir al consolat. MITOLOGIA: Hèlios era el fill de faetont. Helios li va demanar al seu pare que li deixés conduir durant un dia el carro del sol. Zeus el va fulminar amb el llamp perque aixi va apartar els cavalls alats i l’esfera de foc (el sol) de la superficie de la terra. ARQUEOLOGIA: Itàlica es troba al municipi actual de Santiponce, Sevilla. La primera ciutat d’itàlica (vetus urbs) va ser ideada per Publi Corneli Escipió. El 206 aC, després de la derrota cartaginesa a la batalla d’Ilipa (es la localitat a prop de la qual una batalla entre P.corneli escipio i els cartaginesos), durant la Segona Guerra Púnica, aquest cònsol va repartir les terres entre els seus legionaris a fi de crear un assentament per a veterans de guerra. En aquesta ciutat van néixer dos emperadors: Trajà i Adrià. La veta urbs fundada per P corneli escipió, actualment està a sota de santiponce. La nova urbs la va fundra l'emperador adrià (S II dC) i actualment es el jaciment arqueologic que es visita.Monuments: temple de trajà, el teatre, l'amfiteatre, cases particulars (domus) VOCABULARI: Alea: cami Ars: art Littera: lletra Ludus: joc Maritus:marit Nummus: moneda Oratoria: parlar be Philosophus: filosofia Pupa: nena Schola: escola Stylus: llapis Tabella: taula de cera que escribien els romans Appello: nomenar Capio: agafar Doceo: ensenyar Disco: aprendre Fero: portar.

Entradas relacionadas: