Llengua catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,71 KB

 

El bilinguïsme.p

Parlem de multilingüisme quan ens referim a l’ús de dos o més idiomes per part d’un individu o d’una comunitat, o a la comunicació entre parlants de diferents idiomes. L’expressió mínima del multilingüisme és el bilingüisme que comprèn el bilingüisme individual, el territorial i el social.

El Bilingüisme individual: és l’ús de dues llengües per part d’una mateixa persona. Una de les dues llengües, però, es pot dominar menys que l’altra, o es pot fer servir per a funcions diferents. Per això es distingeixes moltes menes de bilingüisme individual. Ex: Bilingüisme passiu (s’entén un idioma però no es parla), Bilingüisme simètric (parla de dues llengües), etc.

El Bilingüisme territorial: És aquell que es dóna quan hi ha dues comunitats lingüístiques en un espai geogràfic delimitat en dues zones segons l’ idioma. Ex: el cas de Bèlgica o Canadà en els quals s’han definit dos territoris.

El Bilingüisme social: Consisteix en la utilització en un mateix territori de dues llengües, l’una autòctona i l’altra sobrevinguda. Amb aquest terme es distingeixen situacions molt diverses. Aquest pot ser limitat o generalitzat i oficial o no oficial. Aquest bilingüisme oculta un conflicte lingüístic, ja que acaba comportant l’ús desequilibrat de les llengües; una de les dues avança en detriment a l’altra per això podem fer ús del concepte de diglòssia, utilitzat sovint per a descriure l’ús desequilibrat de dues llengües dins un mateix territori.

Entradas relacionadas: