La llengua catalana durant els regnats dels %C3%80ustria

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,61 KB

 
Dates
-Mort Martí l'Humà (1410)
-Compromís de Casp (1412)
-Començament regnat Ferran II(1479)
-Proposició reial d'alfons el Magnànim(1416)
-Guerra dels Segadors(1640-1659)->FelipIII vs Olivares(guanya olivares i es proibeix el català)
-1700 proibeixen l'ús del català en els documents públics.


Particularitats de la valenciana prosa
-Ús excessiu de llatinismes
-Hipèrbatons
-Col·locació del verb final de l'oració
-Ús de gerundis en lloc d'oracions de relatiu
-Anteposició dels abjectius al nom
-Acumulació de sinònims
Factors de la perdua del català
-Sensible pèrdua de la consciència lingüística, malgrat que el català conservi el seu caràcter de llengua oficial.
-Minva de la producció d'obres cultes i de creació en llengua catalana, en contrast amb l'esplendorosa literatura catalana del Segle XV.
-Progressiva disminució de la personalitat política dels Països Catalans, en quedar la Corona d'Aragó lligada definitivament al projecte de monarquia hispànica gestat pels Reis Catòlics.
Fets que acceleren el castellà
-Influencia de la cort castellana
-L'esplendor de la literatura castellana(Alguns escriptors estan esclipsats i es passen al castellà)
-La imprenta
-Les guerres
-Altres motius(Inquisició, expulsió dels moriscs i la immigaracio castellana ocupant el seu lloc...)
Proces de substitució
-València:rapid i radical.
-Catalunya:La llengua propia fou abandonada pels escritors a causa del prestigi castellà.
Fidelitat a la llengua
Cristofos Despuig fou un dels que encara escrivia en català quan estaba en crisi, la seva obra mes famosa es"Los Col·loquis de la insignr ciutat de tortosa(1557)
Actituds lingüístiques
-Tracten el catala com a llengua no adequada(autor important: Antoní de Capmany).

Entradas relacionadas: