Llengua sobrevinguda

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,23 KB

 
EVOLUCIÓ HISTÒRICA: Procés de substitució lingüística del català per l'espanyol i el francès.
1. Als Segles anteriors al S.XI, el llatí era l'única llengua en els àmbits formals, mentre que el català ja ho era en els àmbits informals. (L'espanyol no havia fet acte de presència).
2. És a partir del S XI i XII, el català passa a ser usat també com a llengua culta. (Llatí desplasat a àmbits formals).
3. Cap al S.XVII, mentre el català continua present en els àmbits formals i informals, l'espanyol ja s'ha introduït en l'àmbit formal.
4. La guerra d'ocupació(1707-1716), el català és bandejat de l'ús formal però continuarà essent l'única llengua del S.XIX.Es pot dir que el 99% de la població continua essent monolingüe catalana.
5. La població catalana, fins aleshores monolingüe en català, esdevé progressivament bilingë, mentre que s'afermen sectors de població monolingüe en espanyol.(Espanyol únic idiosa ussat en els àmbits formals).

Entradas relacionadas: