Llenguatge connotatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,5 KB

 

definicio de literatura: l'art d'escriure amb un objectiu estetic...registre literari: utilització del llenguatge humà per crear missatges amb finalitat artistica...literatura culta s'ha transmes per escrit, pel fet d'anar adreçada a un public mes culte...la literatura popular: ens aha arribat per via oral, ja que les capes socials que l'han mantingut viva ha sigut la gent senzilla, que no sabia llegir...caracteristiques del text literari: actualtment es considera que un text es literari quan es capaç de crear una realitat imaginaria, una visio nova i personal del mon real, el text literari te un caracter subjectiu: l'autor crea un mon de ficcio per mitja de la seva obra...mentre que el llenguatge informatiu dels textos cientifics, periodistics, academics, etc. es denotatiu o objectiu, el llenguatge literari es connotatiu, ja que preten suggerir multiples significats. per atenyer aquest objectiu,l'autor fa una recreacio personal del llenguatge...el conjunt de formes expresives mitjançant les cuals el llenguarge literari aconsegueix la bellesa formal, es coneix amb el nom de figures literaries o figures retoriques... generes literaris:  l'epica->narrativa. lirica->poesia. dramatica->teatre

Entradas relacionadas: