Llenguatge preverbal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,5 KB

 

a)Teoria de Piaget:Piaget sostenia que els nens elaboren el seu coneixement del món duna manera activa. Deia que la ment del nen sorganitza duna manera progressiva per etapes, que van des dels reflexos del nadó fins a la capacitat de raonament abstracte dun adolescentEtapa sensoriomotriu(naixement 2 anys): en aquesta etapa, la intel·ligència del nen es manifesta per accions. El nen fa servir lacció per aconseguir un objectiu.Etapa preoperacional( 2-7 anys): el nen daquesta etapa posseeix un llenguatge com també els significats dels objectes. Etapa de les operacions concretes( 7-12 anys): un concepte important son les representacions mentals, que caracteritzen un seguit daccions. Etapa de les operacions formals( 12 anys cap endavant): ladolescent es capaç de pensar en totes les maneres possibles de solució quan es tracta de un tema particular.

divisió del llenguatge:Fonologia i morfosintaxis: es a dir, lestudi dels components formals: aquests components son els que construeixen i estructuren la paraula. Es relacionen amb els sons i las seva combinatòria.La semàntica: es lestudi dels components del contingut. Aquest concepte es la part de la lingüística que estudia el significat del mots. Sha dedicat menys atenció a lestudi degut a la seva complexitatPragmàtica: estudia les funcions comunicatives així com lús del llenguatge. Per comunicar-se les persones utilitzen el llenguatge com una instrument destinat a aconseguir un obecte en concret ØQuan tenen 5 o 6 mesos comencen a ser capaços diniciar intercanvis orals. Criden i esperen resposta o be conversen.ØAl voltant dels 9-12 mesos es quan comencen a desplaçar-se i acompanyen les accions amb sons. Ø13-17 mesos els nens han estat estimulats, ja tenen un repertori de 12-20 paraules. En aquesta primera etapa lentonació proporciona el compliment comunicatiu que facilita la comprensió i lexpressió del missatge. ØDels 17-14 mesos apareix la parla telegràfica, frases de dues paraules. El nen comença a referir-se a objectes no presents. ØAls 2 anys les frases samplien i sestructuren progressivament. Apareixen plurals possessius.ØAls 3 anys utilitza les formes verbals de passat i futur.Als 7 anys la majoria dels infants poden utilitzar el llenguatge per comunicar-se i aprendre de manera eficaç. Seria un error pensar que en aquesta edat el llenguatge esta totalment desenvolupat. Continua com a mínim fins a ladolescència.


Entradas relacionadas: