Llengües en contacte

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,44 KB

 
monolingüisme i plurilingüisme.Una comunitat es monolingüe quan els individus d´un mateix territori parlen la mateixa llengua.Els estats monolingües son l´exepcio i la regla son el estats plurilingües.Un estat plurilingüe pot identificar-se amb totes les llengües que s´hi parlen per igual i otorgar-los la mateixa consideració.Una altra possibilitat es que es produïsca la identificació d´estat, nació i llengua i que hi haja una discriminació positiva en favor d´una llengua i en detriment de la resta.Aixi doncs, la llengua pren el nom de l´estat que sembla que siga monolingüe.

llengües en contacte. Una llengua no esta mai aïllada, sinó que, per unes determinades raons viu en contacte amb altres sistemes lingüistics.Aquest contacte provoca interferencies en tots els ambits que poden resultar molt positives, perque es pot produir un enriquiment d´ambdues llengües.Pero si el contacte de llengües es fruit de processos d´ expansió política, sempre hi ha un llengua que en resulta perjudicada perque hi ha interferencies formals solament en una direcció amb la qual cosa aquesta llengua acaba empobrint-se.

Entradas relacionadas: