Llengües en contacte

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,71 KB

 


Sociolingüística: estudi de lús de la llengua i la relació que té amb la societat.Conflicte lingüístic: es produeix quan dues llengües estan en litigi.Contacte lingüístic: Necessitat de relació entre llengües diferents.Diglòsia: Fenòmen de contacte entre dues llengües, una susa en làmbit formal i laltre en informal.Substitució lingüística: Consisteix en labandó de la llengua pròpia i lassimilació de la llengua de la comunitat dominant

Poesia: Les composicions que trobem són: cançó (poesia trobadoresca de caràcter amorós) sirventès (poemes per anar en contra duna altra persona) plany (poemes dedicats a una persona estimada que sha mort) pastorel·la (poema que dedicava el noble a una pastora per seduir-la) alba (poemes en què lautor està trist perquè sha de separar de la seva estimada).  Bilingüisme:s'estableix una tipologia de situacions de contacte atenent a tres perspectives basiques: del del punt de vista de l'individu, del territori i de l'ús social.

Entradas relacionadas: