Llengües en contacte unitat 5

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,49 KB

 

EL BILINGÜISME: és la mínima expressió del multilingüisme, és un concepte confúsi ambigú que inclou situacions diferents: bilingüisme individual, territorial i social.

B. Individual: circumstància personal d'entendre i parlar dues llengües.

B. Territorial: el territori de l'estat es divideix en zones lingüístiques, cada una opera en una sola llengua, a Bèlica hi ha dues zones: una parla holandés i l'altra françes.

B. Social: és l'utilització de dues llengües en una mateix territori: una autóctona i l'altra sobrevinguda. A la societat s'estableixen una jerarquía de llengües.

BILINGÜISME COM A MITE: 2 termes oposats: bilingüe i bilingüista

bilingüe es defineix com l'aspecte real, mentres que bilingüista defineix l'aspecte ideològic. Els bilingüistes defensen el bilingüisme dels altres, mentre que practiquen el monolingüisme propi. Aquest unilingüistes s'aferren al bilingïsme dels altres com a pretext per no haver d'usar el català.

DIGLÒSSIA: Ferguson o descriu com a situacions de contacte entre dues varietats d'una mateixa llengua que exerceix funcions diferents. Fishman, va ampliar el significat per dir els casos d'ús desequilibrat de dues llengües dins un mateix territori

CONFLICTE LINGÜÍSTIC: llengües en contacte, hostilitat entre dues o més comunitats lingüístiques a l'interior d'un territori, es caracteritza pel fet que una llengua s'anomena subordinada o minoritzada.

PROCÉS D'ESTANDARITZACIÓ: disposar d'un estándar, d'una varietat neutra, supradialectal i amb un grau alt de formalitat. En les societats modernes, les llengües normalitzades necessiten disposar d'una varietat comuna a tots els dialectes. Aquest model de llengua comuna garanteix una intercomunicació eficaç en els àmbits formals, és la utilitzada en els mitjans de comunicació, en el sistema educatiu, en l'administració pública, etc....  Consisteix en 4 frases: selección-codificació-vehiculació i elaboració.


Entradas relacionadas: