Llengües en contacte unitat 5

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,6 KB

 
Llengües en contacte:El contacte entre pobles ha estat un fet al llarg de la història, com a conseqüència de processos d'expansió i d'unificació política, de moviments migratoris, de relacions de veïnatge, de situacions de dependència econòmica, cultural i/o religiosa, etc. Totes les llengües, tret d'aquelles que han pogut romandre isolades de forma permanent, han viscut situacions de contacte que han resolt històricament de manera diferent (algunes han desaparegut, altres s'han desplaçat del lloc d'origen i altres, com el llatí, han donat lloc a varietats diversificades). El concepte de llengües en contacte va néixer al voltant de 1950 per tal de designar la relació que dues variants mantenen en un mateix territori i ha donat lloc a la formulació d'un conjunt de conceptes que permeten explicar-ho:1El bilingüisme: és la mínima expressió del multilingüisme. De tota manera, és un concepte confús i ambigu que inclou situacions diferents: bilingüisme individual, territorial i social.1Bilingüisme individual: circumstància personal d'entendre i parlar dues llengües.2Bilingüisme territorial: el territori de l'estat es divideix en zones lingüístiques,cada una de les quals opera en una sola llengua.3Bilingüisme social: Consisteix en la utilització de dues llengües en un mateix territori: una autòctona i l'altra sobrevinguda. No és un fet natural./ El "mite del bilingüisme" fou definit com un intent d'emmascarar una realitat conflictiva i desigualitària. El mite presenta com a indiscutible que el bilingüisme és harmoniós, estable i inamovible, mentre que la realitat ens demostra que l'ús de dues llengües per part d'un mateix individu comporta l’existència de dues comunitats lingüístiques diferents, no d'una sola comunitat bilingüe. Els individus bilingües sempre són només una part de la societat, mentre que els parlants de la llengua dominant soler ser, generalment, monolingües en la seva pròpia llenguahem de distingir entre "bilingüe" i "bilingüista". El primer terme defineix l'aspecte real, mentre que el segon, l'aspecte ideològic.

Entradas relacionadas: