Les llengües del mon

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 962 bytes

 

L:és la ciència que estudia l'estructura i el funcionament de les llengües.Analitza els nivells fonètics,morfològics...S: ciència qeu estudia les relacions entre la llengua i la societat,les varietats de la llengua i la identitat lingüística dels g.Socials.Causas contacto: processos d'expansió i unificació política, moviments migratoris (assimilació d'una nova llengua), contactes internacionals i veïnatge (comunicació entre parlants de llengües diferents,pròsperes geogràficament).

Lleialtat lingüística és la actitud normal de defensa, ser lleial a la pròpia llengua implica usar la i considerar la, actitud d'una llengua normalitzada.

Entradas relacionadas: