Llengües naturals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,08 KB

 
1. El llenguatge, un univers d'actes comunicatius El llenguatge és la facultat que tenen les persones per comunicar-se . Alguns animals no racionals han desenvolupat aquesta capacitat, però l'espècie humana l'ha concretada amb un instrument: la llengua. Els éssers humans ens comuniquem mitjançant una llengua i que ens permet expressar idees, sensacions o experiències . Al llarg del dia, les persones duem a terme una multitud d'accions en les quals intervé el llenguatge (oral, escrit, verbal o no verbal) , duem a terme un acte de comunicació perquè s'intercanvia informació . Les llengües s'organitzen en dos nivells: - les unitats de so o fonemes - les unitats de sentit o morfemes Si pugem els graons ens trobem amb els sintagmes i les oracions . 2. Les funcions del llenguatgeLa funció primordial del llenguatge es informar . La transmissió d'informació pot ser voluntària , automàticament o incoscientment . Quan l'intercanvi d'informació es de manera voluntària, parlem de comunicació. Funcions del llenguatge: - funció referencial: intercanviar informació - funció expressiva: expressar emocions - funció conativa: manar - funció fàtica: interactuar - funció poètica: efectes estètics - funció metalingüística: parlar de la llengua 3. Sistemes de comunicació, signes i elements de la comunicacióQuan hi ha intenció de comunicar, tots els sistemes tradueixen la informació a sistemes de signes, anomenats codis. Els signes poden ser diversos (el codi morse o les abelles fan vols per saber allò que volen comunicar). Els signes son unitats codificades d'informació i de comunicació. La relació entre un signe i la informació que transmet és una relació simbòlica. El signe no es la informació sinò que és la representació . Aquesta relació pot ser natural (hi ha una conexió directa) o arbitrària. Amb el llenguatge ens referim al sistema de comunicació basat en signes lingüístics. Per referir-nos a signes no lingüístics es preferible parlar de codis comunicatius o sistemes de signes. Tots els sistemes de comunicació presenten els mateixos elements. 4. El llenguatge humàEl llenguatge és el sistema de comunicació humana basat en signes lingüístics (llenguatge oral, llengües de signes dels sords i sistema Braille). Tots aquests llenguatges estan basats en signes lingüístics. Els signes lingüístics es caracteritzen perquè no es combinen només de manera lineal. La combinació dels signes lingüístics respon a uns principis, aquests principis configuren la gramatica dels parlants . Característiques del llenguatge humà: - es un sistema discret, consta d'un nombre finits d'unitats que fan possible la producció d'un nombre infinit d'oracions. - s'organitza en nivells (fonemes-->morfemes-->paraules-->sintagmes-->oracions-->textos) - es composicional perquè interpretem el significat dels missatges a través del significat - es independent de la situació i de l'entorn físic - es creatiu - té un origen biològic - canvia contínuament 5. L'origen del llenguatgeDiversos sistemes de signes han estat considerats en un moment determinant com el primer llenguatge de la humanitat . No és possible saber com va sorgir el llenguatge verbal . El més probable és que diferents grups d'homínids haguessin desenvolupat de manera independent llengües distintes. Fos quin fos l'origen del llenguatge humà, el cert és que les llengües s'enriqueixen cada dia i s'adapten a la realitat . És innegable però l'evolució del llenguatge va associada a l'engrandiment i l'enriquiment de la intel.Ligència.

Entradas relacionadas: