Llengües neollatines

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,62 KB

 
Classificació: criteri tipologic es fixa en les coincidencies de tipus estructural, al marge que estiguin emparentades o no. llengües aïllants: invariables i les relacions gramaticals es manifesten a partir de l'ordre en  que es situen els mots. llengües flexives: presenten terminacions flexives nominals i adjectives, i paradigmes verbals complexos q incorporen diferents sgnificats gramaticals. llengües aglutinants: estan formades per un seguit d'unitats que aporten un sgnificat gramatical o lexic. la genetica: permet detectar les llengües emparentades a partir de les coincidencies entre la forma i el sgnificat de les paraules i formar famílies. Grups: italic, celtic, germanic, baltoeslau, indoiranic, llengües aïllades. substrat preromà: influencia de les llengües anteriors que actuavasobre el llati. l'estrat: tipus de llati parlat pels repobladors romans, que depen també de la durada i la intensitat de la romanització. superstrat: l'aportació de les llengües dels invasors germànics. l'adstrat: la influencia de les llengües veines

Entradas relacionadas: