Llengües neollatines

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,31 KB

 

La diversitat lingüística Tots els humans tenim la facultat innata del llenguatge que es manifesta en la capacitat d'adquirir una o més llengües. Es una facultat única i distintiva de la nostra especie. La gran varietat de grups humans i de cultures que hi ha al món té un reflex en la diversitat lingüística,avuida dia arrel del mon es parlen entre 6.000 i 6800 llengües. Aquesta realitat lingüística es dinamica i esta sotmesa a canvis provocats per l'evolució social,la política i economica de la humanitat i de cada societat en particular,es calcula que al segle XV es parlaven més de 10000 llengües,mentre que ara no se'n parlen més de 6800 i es preveu que durant el Segle XXI en desapareixeran mes de 2000.


Origen La classificació genetica de les llengües es basa en la noció de parentiu lingüístic,una família lingüística doncs es el conjunt de llengües que presenten un origen comú i per tant comparteixen característiques lexiques i estructurals. Cada llengua es troba associada a una cultura,la mort d'una llengua es comparable a l'extinció d'una especie animal o vegetal:es una perdua irreparable que fa més pobre el nostre món.

 1-escriu la 1º persona del sigular del present d'inficatiu:
comparèixer:comparec

beure:bec

tossir:Tusso

caber:cabo

saber:sé

haver:he

2-escriu el gerundi i el participi:
confondre:confonent,confós.

pugui:podent,pogut

adscrivia:adscrivint,adscrit

néixer:Naixent,nascut.3-Conjuga: el present de subjuntu i l'imperfet de subjuntiu d'aquests temps
jo CABER càpida, cabés
tu PODER puguis, poguessis

ell TREURE tregui, tragués
nos. SER  siguen, fóssim
vos. FER fue, féssiu
ells BEURE beguin, beguessin


4-escriu la 2º persona del singular del imperatiu:
venir:vine

moure:mou

tenir:tingues

donar:dóna

5) Que és una instancia?

Textos administratius,Son aquells que tenen com a objecte la comunicació entre els ciutadans i l'administració,instancia:document en que sol-licita alguna cosa
6) Explica en poques paraules què és l'indoeuropeu

Llevat d'un reduit grup de llengües totes les altres que es parlen actualment a Europa estan emparentades formen part d'una mateixa família lingüística la indoeuropea.

La família lingüística indoeuropea esta integrada per un conjunt de llengües que tenen un origen comú,la llengua del poble indoeuropeu que fa uns 6000 anys habitaven a lestepa eurasiatica.

A partir del Segle XV a causa de les grans colonitzacions dels imperis europeus algunes d'aquestes llengües van arribar tambè a altres continents
7) Quines són les famílies lingüístiques d'Europa?Germanica,celtica,románica,hel-lenica,baltica,eslava,il·liria,llengües altaiques,aillades i uraloiukaguires.

8)Estatus jurídic del catala.

Entradas relacionadas: