Llengües neollatines

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

 


Lestatus: Lestatus es determinat per la posición jurídica, política i social q ocupa en un territorio. La regulació jurídica, hi ha llengües privilegiades q tenen un rang oficial es ad ir lestat diu q han d ser utilitzades en ladministració, lensenyament i la justícia. I daltres llengües q no son utilitzades jurídicament, aqestes son llengües sense regulació i són dús privat.
Vitalitat: Lus lingüístic dtermina el grau d vitalitat duna llengua. Hi han llengue snormalitzades q sutilitzen d manera estable en els diferents ambits socials. Llengües en proces d normalització aqestes están en un proces d recuperació dambits socials q abans no tenien o havien perdut. I en proces d substitució aqestes perden proguessivament ambits socials a favor duna altre llengua.


LES Llengües DEUROPALes llengües que es parlen a Europa formes part de la família lingüística indoeuropea,origen comú.Família indoeuropea dividida en llengües ROMàniques(llengües cèltiques,llengües ROMàniques,grec,llengües bàltiques,llengües eslaves i albanès) i les llengües indoiràniques(Armeni)
LES Llengües I ELS ESTATS:
·la major part dels estats europeus(Albània,Islàndia) presenten una realitat plurilingüe.-Alguns estats només reconeixen loficialitat duna sola llengua, com França.-Altres, tot i declarar-se monolingües, articulen mesures per protegir les llengües minoritàries, com GB o Holanda. -Altres reconeixen loficialitat de diverses llengües, totes oficials, com Suïssa, Bèlgica, Finlàndia o Irlanda. -I altres, com Espanya, tenen una sola llengua oficial en tot el territori i declaren cooficials les altres llengües, només en els territoris respectius.
LES LLENGÜES ROMÀNIQUES:van sorgir a lèpoca medieval, com a resultat dun lent procés devolució interna de la llengua llatina. Comenten a tenir entitat pròpia al voltant dels segles VIII i IX. Van anar evolucionant i, a partir del Segle XII, van accedir a làmbit escrit, substituint progressivament la llengua llatina. I en provenir dun tronc comú(el llatí) compartissin larrel en la majoria de paraules.

Entradas relacionadas: