Llibre de les besties resum

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,3 KB

 

Ramón llull:Va néixer a Ciutat de Mallorca a l'any 1232.Ve escriure el llibre de les besties.A trenta anys Llull renuncià a la vida cortresana per de dicar-se a la difusió de la doctrina cristiana itambe la va escriure en català en llatí i àrab.

Joanota martorell:nasqué a Gandia , entre 1413 i 1415, en una família de la mitjana noblesa valenciana. Cap als dinou ayns ja era cavaller. Pero martorell va fer un llibre tiran lo blanc que tractava duna novel·la cavalleresca qeu a diferenci de la altra aren llocs mes real i mes creibles llocs i accions.

Narcís oller: va néixer a vells a l'any 1846 va fer la bogeria i dintre de la filosofia posotivista va fer el Naturalisme.

Oració:unitat mínima de comunicació completa, constituida pel SN subjecte i el SV predicat.

Modalittats de l'oració:Enunciativa , interrogativa , excalamativa i exhortativa.

Catagoria gramatical: es en el grup on se separen les paraules(nom,adjectiu,determinan,pronom.Ver,adverbi,preposició,conjunció i interjecció).

Sintagma:Conjunt de paraules(SN,SAdj,SV,SAdv,Sprep)


Funció sintactica:Paper que exerceix cada element.

Regla 1:El e sescriu en masculí i a en femení.

Regla 2:El nom i el adjectius en plural la terminació s'escriu en -es.

Regla 3:Hem d'escriure a en la 1a i 3a del singular i hem d'escriure e (-es,-em,-eu i en) en les altres.

Entradas relacionadas: