Llibre de les besties resum

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,43 KB

 

1. Diferencias entre jaumeI i pere III Jaume I tota la cronica esta escrita en 1era persona i descriu aspectes relacionats amb la vida privada del rei, utilitza l'estil de la llengua oral te influencia parauls d'Aragó (aragoneisme indica autritat del rei. Aquestes croniques incorporan elements epics i imaginaris amb fragmnts novelescos. Pere II el ceremonios va ser conceguda com una cronica de memoria del rei pero no utilitza ni llegendes ni cançons de gesta. El seu estil no es tan directe per aixo es mes monotona. Les de pere II es un punt de vista mes objectiu i no te elements novelescos ni reflexions personals com les de Jaume. 2. Cronica de Muntaner La seva obra es la mes extensa de totes. Recull el període compres entre l'engendrament de Jaume I i coronació alfons II. Els protagonistes de la cronica son els reis catalanoaragonesos pero també apareix ell com a testimoni d'alguns fets. Els fets narrats estan escrits per glorificar la monarquia, es el primer cronista que estableix una equivalencia entre patria i comunitat llinguistica. La seva cronica es per ser lleguida en veu alta per aixo hi ha recursos comunicarius i te estil novelesc. Elements comuns de les cròniques Totes les cròniques mostren una historia de Catalunya i el desenvolupament de la societat catalana, totes narren la historia contemporanea o la immediatament anterior a l'autor, no tracten un passat remot. El seu objectiu es deixar constancia dels fets que havien de ser un exemple pels prínceps i governants exaltar la monarquia i fomentar l'esperit nacional, elements comuns mes importants son: fets contemporanis , historics, l'autor fa un testimoni dels fets prosificacions cançons de gesta funció de cohesió nacional al voltant de la monarquia. Ramón llull neix a Mallorca probablement al 1235 poc després de la conquesta del rei Jaume I el conqueridor. FIll de família noble es educat en ambients selectes. Bon coneixedor de la lírica trobadoresca, es va introduir en la activitat literaria fent cançons. La seva vida va donar  un canvi, abandona la seva dona i fills i es dedica a la vida religiosa. Es retira de la vida contemporanea i estudia filosofia teologia i ciencia. El seu ideal de la vida es basa en la creació de l'art. Va escriure dues noveles "LLibre d'evast e blanquerna" i llibre de les maravelles que van ser les 1es escrites en catala.


 (significació de Ramón llullllull va ser realment el creador de la llengua literaria catalana igual que en aquell mateix segle algons X el Sabí que havia creat la llengua literaria castellana i dante alighieri la llengua literaria italiana. La prosa de Ramón Llull no te gaires probencialismes, te un lexic culte pero també es tica en elements populars i de neologismes. La seca sintaxis es logica flexible i sorpren per la fluidessa i us de conjugacions. Llibre de les besties Es una obra protagonitzada per animals amb finalitat didàctica i moral. Es una faula poetica es un retrat de la societat aristrocàtica i un tractat de política. Configura un pensament polític del que es deriven tres principis. 1 Defensa l'organització jerarquica de la societat feudal

2 condemna de les ambicions olitiques que pugin tractar l'ordre 3 Necessitat que el monarca sapiga formar un equip de govern eficaç i just. Marxxa la visió política de Llull: Déu es qui marca la regla que ha de regir el món. Llibre Amic e Amat Es un llibre que s'inclou dins de llibre d'avast e Blanquerna, ja que representa que es un llibre escrit pel personatge Blanquerna. Es una obra mística que consta de 366 versicles breus. Cada un serveix perque un ermità pugui fer la seva meditació espiritual durant un dia. Té un llenguatge al·legoric i el contingut exigeix al lector un esforç de concentració i reflexió. Els personatges de l'obra son 3 Amic(home) Amat(Déu) l'amor (la força que uneix als altres) Aquest llibre es fruit de l'experiencia mustica de llull amb influencies de la bíblia.

Entradas relacionadas: